Разградската болница търси 15 специализанти

МБАЛ”Св. Иван Рилски” обяви конкурс за 15 специализанти в различни специалности.

80% от специализантите остават на работа в лечебното заведение – заяви изпълнителният директор на МБАЛ д-р Станимир Георгиев. Самият той е сред специализантите, избрали да продължат кариерата си в разградската болница. През 2019 г. специализирал „Ортопедия и травматология” и след това продължил работа тук. За този петгодишен период 25 млади медици са получили специалност в болницата в Разград.

Теоретичното обучение на специализантите се провежда в Медицинския университет във Варна, а практическото обучение – в болницата в Разград на пълно работно време.

Съгласно Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването разградската болница обявява подобни конкурси два пъти годишно. За обявения през март конкурс срокът за подаване на документи е 13 април. Следдипломно обучение е по специалностите: „Акушерство и гинекология“, „Анестезиология и интензивно лечение“, „Вътрешни болести“, „Гастроентерология“, „Кардиология“, „Клинична лаборатория“, „Нервни болести“, „Образна диагностика“, „Ортопедия и травматология“, „Педиатрия“, „Пневмология и фтизиатрия“, „Психиатрия“, „Ревматология“, „Ушно-носно-гърлени болести“ и „Хирургия“.

Приоритет на директора на болницата освен кадровата обезпеченост на лечебното заведение е и оборудването със съвременна медицинска апаратура. Д-р Станимир Георгиев съобщи, че в края на 2023 г. с финансовата подкрепа на Министерството на здравеопазването за е закупен многофункционален компютърен томограф за отделението по образна диагностика в болницата. Отделението по хирургия е обновено с нова лапароскопска апаратура за миниинвазивна хирургия. По проект „Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакции при кризи“ между Министерството на здравеопазването в партньорството с лечебното заведение, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ е доставена система за назална високопоточна кислородна терапия за нуждите на отделението по пулмология и фтизиатрия. За отделението по вътрешни болести е закупен нов стационарен ултразвуков апарат за ехографии от висок клас, оборудван с три трансдюсера – абдоминален, кардиологичен и за повърхностни структури – щитовидна жлеза. Обновена е и базата на отделението по физиотерапия и рехабилитация.

Ядрено-магнитен резонанс е следващият апарат, който ръководството на болницата се надява да успее да осигури по проект – обясни още д-р Станимир Георгиев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *