Разградската асоциация по ВиК възобнови своята дейност днес с приемането на бюджет

Общо събрание на Асоциацията по ВиК, обслужваща териториите на общините Разград, Кубрат, Завет, Лозница и Цар Калоян се проведе днес. Освен Областния управител Владимир Димитров, който бе свикал общото събрание, присъстваха и председателят на Общински съвет-Разград Галина Георгиева, кметът на Завет Ахтер Велиев, кметът на Цар Калоян Дауд Аляовлу, председателят на ОбС Кубрат Нуршен Халилова и кметът на Лозница Севгин Шукри.

При пълен кворум заседанието бе открито от Владимир Димитров, който каза, че Асоциацията от две години не е осъществявала дейност и няма назначени служители.

„Това положение в момента не ни удовлетворява, тъй като с ресурсите на областна администрация се опитваме да вършим работата на асоциацията и тя е едва на необходимия минимум“, каза още Димитров на заседанието, като посочи, че най-важното е да се намалят загубите на питейна вода. Той припомни различните стъпки, които са предприети от него и екипа му по този въпрос – инициативата за присъединяване на нови шахтови кладенци към водопроводната мрежа на град Разград, съдействие за осигурени средства за проектиране на реконструкция на Градската пречиствателна станция и за проектирането и за осигуряване на средства за подмяна на част от водопроводната мрежа на град Разград.  Той призова и кметовете на населените места да предприемат подобни стъпки и даде за добър пример община Лозница, в която са осигурени средства и е обявена обществена поръчка за подмяна на водопроводната мрежа на с. Синя вода, като готов проект има и за още едно населено място.

След това предложеният бюджет бе приет с мнозинство.

Очакват се законодателни промени в областта на ВиК сектора, които всички очакват да улеснят кандидатстването по проекти и те бяха обект на дискусия по време на заседанието.

Няколко часа по-късно бе насрочено Общото събрание на Асоциацията по ВиК, обслужваща териториите на общините Исперих и Самуил, но то не се проведе, поради липса на кворум и бе насрочено ново такова за 21 март.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *