ПРОГРАМА за управление на община Разград на кандидата за кмет от ПП ГЕРБ Галина Георгиева

Визията ни за развитието на общината през следващите четири години има стратегическа цел: по-добро качество на живот на жителите на община Разград, превръщайки я в привлекателно място за всички категории лица.

Постигането на тази цел изисква да работим във всяка сфера на обществения живот, чрез реализация на няколко  приоритета в община Разград.

Качеството на живот зависи от степента на благополучие и лична удовлетвореност на даден човек или група от хора.

Заобикалящата ни среда безспорно оказва влияние върху физическия аспект на благосъстоянието, поради което и първия приоритет е

Подобряване на условията на физическата заобикаляща среда

ОКОЛНА СРЕДА

 • Реновиране на градската пречиствателна станция и реализиране на водния цикъл
 • Инвестиции във ВиК инфраструктурата – водопроводна и канализационна, добро качество на питейната вода
 • Нова концепция за оползотворяване на пространството около коритото на р. Бели Лом в централната градска част, чрез проектиране и изграждане на зона за отдих, разходки и развлечения
 • Почистване на нежеланата растителност, профилиране на коритото и изграждане на ново бетонно кюне, впоследствие затревяване и изграждане на поливна система на останалата част от реката в чертите на урбанизираната територия
 • Подобряване на чистотата и хигиената в града и населените места, чрез увеличаване честотата на сметосъбирането и броя на съдовете за смет

На второ място сред факторите, които влияят върху качеството на живот, е физическото благосъстояние, затова и следващият приоритет е насочен към

Подобряване на грижата за здравето и здравния статус на хората от общината

ЗДРАВЕ И ГРИЖА

 • Обезпечаване с лекарски кадри МБАЛ „Свети Иван Рилски” чрез създаване на общински фонд за финансиране специализацията на млади лекари, с ангажимент за тяхната работа в областната болница
 • Изграждане на общински хоспис към „ДКЦ I“- Разград
 • Финансово обезпечаване разкриването на денонощна аптека в общинския център

ГРАДСКА И СЕЛИЩНА СРЕДА

 • Енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради
 • Средства за облагородяване на обществени територии – междублокови пространства, пешеходни и велоалеи, зелени площи, площадки за спорт и игри, със специален акцент кв. „Орел“
 • Изграждане на паркинг в северозападна посока от Градския парк за обслужване на посетители и гости
 • Оптимизиране на инфраструктурата в селата – добро и качествено осветление, тротоари, естетичен вид на сградите
 • Намиране на подходящо решение за използване на сградния фонд на закритите училища и детски градини, особено в селата

ПЪТНА И УЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА

 • Проектиране и изграждане на пряка пътна връзка /околовръстен път/ свързваща ул. „Търговищко шосе“ при база „Гнездо на орлите“ и Републиканския път III-204 Разград-Попово до м. Пчелина
 • Подобряване състоянието на пътните артерии, чрез качествен основен ремонт на улиците в града и селата
 • Изграждане на триизмерни пешеходни пътеки за подобряване безопасността на движение на ключови места
 • Нова транспортна схема на градския и междуселищен транспорт, с повече на брой и с по-голяма честота автобуси. Общинско субсидиране на градска автобусна линия, минаваща по основното направление на пътникопотока от Гробищния парк през цялата централна част на града, хипермаркетите, до бизнес зона „Перистър“

Не може да се отрече, че съществен фактор, влияещ върху качеството на живот е материалното благосъстояние на хората, с оглед на което и наш пореден приоритет е

Повишаване на жизнения стандарт на хората

ИНВЕСТИЦИИ

 • Насърчаване на инвестициите и мерки за създаване на работни места с приоритет за младите хора
 • Намаляване на административната тежест за физическите и юридически лица, чрез широко прилагане на електронните услуги
 • Ефективна и прозрачна общинска администрация, поемане на функции и предоставяне на услуги от кметствата в селата

Като естествено продължение на подобряване на жизненото равнище е и вниманието върху социалното и духовно благосъстояние, за реализирането на което е насочен /може би/ най-важният приоритет

С идея за бъдещето

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

 • Активно съдействие за откриване на факултет по Фармация, чрез разширяване дейността на съществуващия колеж
 • Данъчни облекчения за родителите на деца, активно занимаващи се с изкуства и спорт
 • Реновиране на училища и детски градини
 • Средства за ремонт на културни институти и читалищни сгради
 • Ремонти на православни и мюсюлмански храмове в града и селата

СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 • Цялостен ремонт на пистата на Колодрума в гр. Разград
 • Изграждане на лекоатлетическа писта със сектори за скокове и кондиционна подготовка
 • Проектиране и строителство на градски басейн за обществено ползване

Постижимо е в края на следващия 4-годишен мандат, да имаме по-добро качество на живот на жителите на община Разград, превръщайки нашата община в по-привлекателно място, ако всички общо и заедно

РАБОТИМ ЗА РАЗГРАД!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *