Приоритети на ПП”Републиканци за България” в сектор “Земеделие”

Повишаване на благосъстоянието на земеделските производители

Програмата на ПП „Републиканци за България“ предвижда бърз растеж на до­ходите на земеделските производители. Въвеждането на поредица от об­учения и иновации, късата верига на доставки, намаляването на административната тежест, въвеждането на нови схеми за качество и по- ефективното използване на финансовите ресурси ще доведе до бързо и устойчиво повишаване на тяхното благосъстояние.

За повече БГ храни в публичния сектор

Към днешна дата голяма част от храните в публичния сектор са доставяни от производители от чужбина. Ние възнамеряваме да променим това. Смятаме, че публичният сектор трябва да се превърне в пазар и основен канал за реализация на български храни. Ще го направим чрез въвеждане на законови мерки, които защитават здравето на потребителите и нацията.

За иновативно земеделие и подготвени земеделци

Устойчивостта на българското земеделие е в пряка зависимост от преноса на знания от науката към практиката. България разполага със селскостопан­ска академия, в чийто състав са включени повече от 20 специализирани на­учни института, както и с четири отделни аграрни университета. Необходимо е те да бъдат мобилизирани в помощ на селскостопанските производители, като подпомогнат навлизането на иновации и осигурят обучения за ферме­рите. Предвиждаме отпускането на значителни финансови средства за при­ложни научни разработки.

Стимулиране на късата верига на доставки

Към настоящия момент се изразходват 15 калории енергия, за да се сервира 1 калория храна на масата. 4 от тези калории се дължат на транспортирането. Късата верига на доставка спестява до 25% от вредните емисии, генерирани от транспорта. Тя осигурява по-висока изкупна цена на производителя, сти­мулира местното производство и намалява броя на посредниците по вери­гата производител-магазин. Ще работим за сдружаване на земеделците в регионални групи и организации на производителите, които са задължителен елемент за реализирането на тази идея.

Децентрализация и дигитализация на административните услуги

Към днешна дата селскостопанските производители отделят един месец в годината за попълване на документи, заявления, регистрации и други административни услуги в различни областни и държавни структури. Вследствие на усложнения административен процес, достъпът до средствата за подпомагане е бавен и труден. Необходимо е услугите да бъдат децентрализирани и дигитализирани. Ще оптимизираме администрацията и ще съкратим сроковете за обработка на проектните предложения.

Въвеждане на нови зелени практики за опазването на околната среда и водите

Действията, предвидени за опазване, устойчиво използване и възстановяване на природата, ще доведат до икономически ползи за местните общности и ще създадат сигурни работни места и растеж. Необходимо е в селскостопанското производство да бъдат внедрени технологии и добри практики, които щадят природата и гарантират опазването на човешкото здраве и биологичното разнообразие.

Нов подход за превенция, защита и управление на рисковете в земеделието

Създаваме механизъм за превенция, защита и управление на рисковете в растениевъдството, животновъдството и горския сектор. Той ще осигури мерки за справяне с кризи, пазарни смущения, пандемии и бедствия, като гарантира бързо и справедливо обезщетение за производителите.

Приоритетно подпомагане на малките семейни стопанства

Семейните земеделски стопанства са гръбнакът на европейското земеделие. Ще работим за тяхното подпомагане и събирането им в организации на производителите и ще предвидим механизми за лесен достъп до целево финансиране.

Опазване на общественото здраве чрез затваряне на фермите за норки

Ще работим за затваряне на фермите за норки, тъй като, ако се направи анализ относно вредите, които нанасят върху човешкото здраве, то е обосновано тази дейност да бъде ограничена от закона. Предвиждаме също така да бъде предвиден гратисен период, в който фирмите осъществяващи управление на ферми за норки, да имат възможност да се преориентират към друга икономическа дейност.

За реализиране на тези политики, да гласуваме с номер 21 в бюлетината!

ПП”Републиканци за България”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

 904 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *