Приоритети на ПП”Републиканци за България” в сектор “Демография и религия”

Най-важната институция в българското общество е семейството

Семейството е в основата на обществените отношения, материализирани чрез брака между мъж и жена, семейното възпитание и грижата за децата.

Hue смятаме, че семейният модел трябва да бъде преосмислен и да залегне в основата на изграждането на новия национален облик на българското общество.

Ежегодно стимулиране на социално слаби и многодетни семейства

Предвиждаме раздаването на ваучери за закупуването на дрехи, учебни пособия и учебници в началото на всяка учебна година. Същата подкрепа ще осигурим и за децата, които посещават детска градина.

Удвояване на броя инвитро процедури, финансирани от държавата При наличието на 200 000 двойки с доказани репродуктивни проблеми смятаме, че е необходимо държавата да се ангажира още по-активно с подпомагането на асистираната репродукция, като поеме финансирането и на всички необходими съпътстващи процедури.

Прецизиране и контрол на социалната дейност с сферата на приемните семейства

Обществена тайна е, че приемните семейства нямат интерес от осиновяване на децата, които са им поверени, тъй като това ги лишава от средства. Същевременно дете, отгледано от приемно семейство, след навършване на пълнолетие е изправено пред предизвикателството да се справя само с живота си, което при ранно осиновяване и осигуряване от истинско семейство ще бъде избегнато и ще му бъде осигурена по-добра перспектива за развитие.

Създаване на предпоставки за трайно заселване у нас на българи от чужбина

При наличието на все повече обезлюдени територии държавата трябва да приложи юридически и икономически мерки, които да стимулират заселването на българи както от традиционните общности, така и на българи второ и трето поколение от новата емиграция – чрез данъчни облекчения, субсидии и ускорена процедура за българско гражданство.

Въвеждане на предмета „Религия“ като редовна дисциплина в българските училища

Досегашното изучаване на предмета като избираема дисциплина не дава необходимите резултати за духовното израстване на младите поколения. Смятаме че по този начин можем да изградим общество, възпитано в здрави духовни и нравствени ценности, които са основополагащи и за националната ни идентичност. Чрез този предмет целим не проповядване на религията в училище, а инкорпориране на нейните ценности в светска форма във възпитанието на подрастващите. Предвид честата свръхнатовареност на учениците редовната дисциплина „Религия“ трябва да стимулира получаването на знания, а не оценки.

Въвеждане на института на военното духовенство (капеланите в армията)

България е единствената страна – член на НАТО, която няма военно свещенство, а служещите в армията, особено участващите в бойни мисии, имат нужда от духовна подкрепа. Ето защо смятаме за наложително да се възстанови съществувалата до 1945 г. традиция на военното духовенство, което дава контролиран достъп до армията на представители на трите монотеистични религии – християнство, ислям и юдаизъм.

Работещ държавен контрол върху финансирането на вероизповеданията и спазването на тяхната нормативна база

Необходими са законодателни промени по посока на приемането на ясен регламент за субсидиране на изповеданията и въвеждане на държавен контрол върху спазването на тяхната собствена нормативна база (устави).

Изработване на национална стратегия за пълноценна интеграция на ромската общност

Въпреки многобройните проекти с финансиране от чужбина, включително и десетилетието на „Ромското включване“ (2005-2015 г.) един от съществените етно-социални проблеми в България все още не намира своето решение. По-голямата част от ромските общности продължават да живеят в гета и да са на последното стъпало на социалната стълбица на обществото. Ето защо е необходим цялостен подход за интегрирането на тази общност, но не чрез социално подпомагане, а чрез създаване на предпоставки за социално израстване: задължителни ограмотителни и образователни курсове за възрастни; задължително основно и средно образование за учениците; по-степенно преодоляване на пространствената сегрегация чрез подобряване на жизнената среда в ромските махали и др.

ПП”Републиканци за България”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 788 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *