Приоритети на ПП”Републиканци за България” в сектор “Енергетика и подземни богатства”

Изготвяне на нова Енергийна стратегия в интерес на България и българските потребители

Устойчивото развитие на българската енергетика е функция от политиките, които се залагат в енергийната стратегия на държавата, и мерките, които се реализират в изпълнение на тези политики. Тя следва да гарантира откритото управление на сектора и извършването на необходимите реформи, да доведе до съкращаване на вредните емисии и до привличането на нови инвестиции.

Осигуряване на нови източници на доставки на природен газ и ядрено гориво Диверсификацията води до по-ниски цени на енергията за българските потребители, сигурност на доставките и развитие на конкурентна икономика. Тя е причината за значителното намаляване на цената на руския природен газ за България. Усилията трябва да продължат и по отношение на доставките на ядрено гориво от нови източници.

Развитие на ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници Предизвикателствата пред Зелената сделка изискват наличието на все повече източници на енергия с нулеви вредни емисии. Такива качества притежават ядрената енергетика и възобновяемите енергийни източници. В тази връзка фаворизирането на един от видовете енергия може да доведе до дисбаланс и нарушение в сигурността на енергийните доставки. Това изисква балансиране на генериращите мощности като взаимно допълващи се.

Реализация на нови хидроенергийни проекти по реките Дунав и Арда

Предвиждаме изграждането на хидроенергийните комплекси Никопол-Турномагурели и Силистра-Калараш съвместно с Република Румъния, както и на каскадата Горна Арда. Реализацията на тези проекти ще допринесе за повишаването на енергийната сигурност на страната, ще осигури устойчивостта на корабоплаването по р. Дунав до Централна и Западна Европа и ще създаде много нови работни места и устойчиво развитие на съответните региони. Проектите ще подпомогнат значително страната ни по пътя за постигането на целите, поставени от Зелената сделка.

Газификация на Северозападна България и Източните Родопи

Балкански поток преминава през много български общини, но в плановете на Булгартрансгаз не е предвидена тяхната газификация. Затова предвиждаме да изградим газопроводни отклонения към заинтересуваните общини в Северозападна България, Източните Родопи и др. Достъпът до природен газ на конкурентни цени е стимул за развитие на икономиката, за създаването на нови работни места и по-високи доходи за населението.

Собствеността на общоразпространените подземни богатства трябва да бъде върната на собствениците на земята

Общоразпространените подземни богатства включват основните строителни материали като камък, чакъл, пясък, глина и други ресурси, които по дефиниция не могат да бъдат изключителна държавна собственост. До 1947 г. тези ресурси са били собственост на притежателя на земята, когато са национализирани. След 1989 г. и проведената реституция собствеността върху общоразпространените подземни богатства не е върната. Възстановяването на тази несправедливост ще повиши благосъстоянието на собствениците на земи и гори и ще даде нови възможности за развитие на регионите.

Реформа в сектора на подземните богатства и оптимизиране на регулаторните режими

Процедурите за предоставяне на права за проучване и добив на подземни богатства са изключително тежки, не съответстват на добрите практики в ЕС и са натоварени с огромен корупционен потенциал. Забавянето на преписките се проточва неоправдано дълго време и често продължава с години. Предлагаме въвеждане на съвременни практики в съзвучие с европейските норми и правила. Децентрализация на контрола по реализация на инвестиционните проекти в сектора на подземните богатства и целенасочени мерки за привличане на инвеститори в сектора.

ПП”Републиканци за България”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 738 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *