Приоритети на ПП”Републиканци за България” в сектор “Транспорт”

Настояваме за ревизия на пакета „Мобилност“

В настоящия си вид пакетът „Мобилност“ дискриминира българските пре­возвачи и противоречи на европейските политики, свързани със Зелената сделка. Затова ще работим активно за неговата ревизия. Ще търсим и вътрешнообщностна подкрепа за смекчаване на ударите върху българските превозвачи.

Отваряне на Зелени трансгранични коридори за тежкотоварни МПС

През последните години работният процес на превозвачите се утежнява от затруднената работа с властите по граничните контролно-пропускателни пунктове. Мудността на проверките на съпътстващата документация на товарите, както и на тези за бежанци в товарния отсек на автомобилите създа­ват усещане за тенденциозно възпрепятстване на работата. Възнамеряваме да променим това, като отворим Зелени трансгранични коридори, които да гарантират бързото и безпрепятствено преминаване на тежкотоварни МПС през граничните пунктове.

Изграждане на мрежа от иновативни интермодални терминали

Предвиждаме до 2030 г. да изградим мрежа от иновативни интермодални терминали в София, Варна, Бургас, Русе и Видин. Те трябва да отговарят на всички европейски изисквания – за екологичност, сигурност и рентабил­ност. Съоръженията ще допринесат за облекчаване на трафика, намаляване на замърсяването, насърчаване на инвестициите и разкриване на нови ра­ботни места.

Ускорено развитие на устойчива градска мобилност в рамките на големите градове в страната и техните прилежащи крайградски територии

Това се налага поради увеличения брой автомобили, намалената пропуска­телна способност на уличната мрежа, влошената екологична обстановка, големите задръствания и трудното придвижване с градския транспорт. Това е стъпка към създаването на умни градове и региони, които да могат да ге­нерират устойчив и приобщаващ растеж.

Стимулиране на закупуването на екологични превозни средства

Предвиждаме значително увеличаване на стимулите за закупуване на пътни превозни средства, работещи с електрически и водородни двигатели. Средствата ще бъдат осигурени от европейските фондове и от данъчни об­лекчения. Това ще доведе до значително повишаване на качеството на ат­мосферния въздух и намаляване на емисиите на парникови газове и фини прахови частици от транспорта.

Оптимизация и модернизация на жп мрежата в страната

Необходимо е да се работи в посока оптимизация на жп мрежата в страната, за да може тя да стане конкурентна на автомобилния транспорт по отноше­ние на пътници и обслужване на ежедневни трудови пътувания. Българската жп мрежа е неефективна, защото е проектирана и изграждана, за да об­служва вече несъществуваща икономика. Това е валидно най-вече в рамките на съществуващите агломерационни ареали.

ПП”Републиканци за България”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 

 1,103 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *