Приоритетите на ПП”Републиканци за България” в сектор “Икономика”

Предвиждаме да изградим сигурна и предвидима бизнес среда

Сигурната и предвидима бизнес среда е задължително условие за развитието на икономиката. Тя стимулира инвестиционната активност, насърчава предприемачеството и увеличава възможностите за извършване на стопанска дейност. Създадава нови работни места и допълнителни възможности за професионална и лична реализация.

Създаване на бизнес хъбове във всеки от шестте икономически района за развитие

Целта на инициативата е да подпомогне развитието на малките и средните предприятия в страната. Новоизградената мрежа от бизнес хъбове ще работи съвместно с вече утвърдените фондове за набиране капитал и ще осигурява необходимата експертна и логистична подкрепа на стартиращи и вече съществуващи фирми. По този начин ще подпомогнем техния растеж и намирането на нови пазари за техните стоки и услуги.

Семейните, микро, малките и средни бизнеси са гръбнакът на всяка икономика

Само развитието на малкия, средния и семейния бизнес може да повиши чувствително доходите и значително да подобри начина на живот на семействата и домакинствата във всички райони на страната. Тези предприятия генерират доходи, заетост и са в основата на икономическия растеж.

Възнамеряваме да предоставим повече гаранции за бизнеса и да осигурим допълнителни възможности за рисково финансиране. Предвиждаме и мерки за преодоляване на разминаването между търсените и предлаганите умения на пазара на труда.

Въвеждане на ускорена амортизация

Амортизацията влияе пряко на инвестициите в производствени мощности и повишава капацитета на фирмите да се самофинансират и разширяват дейността си. Ускорената амортизация ще засили процеса на подмяна на оста-релите и неефективни производства. Тя ще повлияе позитивно на конкурентоспособността на българската икономика и ще подпомогне инвестициите в нови, високотехнологични мощности.

Подкрепа за дейността на самонаетите лица, фрийлансърите, работещите от дома, и хората със свободни професии

Предвиждаме да създадем работещи механизми за реална пазарна реализация на продуктите, дейностите и услугите на предприемачите, самонаетите лица, фрийлансърите, работещите от дома и хората със свободни професии. Ще подкрепим тази икономическа група чрез насочването на програми от гаранционните и рисковите фондове към нея.

Стимулиране на социалните инвестиции

Предлагаме финансиране на проекти за развитие на социална инфраструктура, социални предприятия, образование, обучение, включително училища и университети, услуги по домовете и интеграция на уязвимите групи. Това ще бъде постигнато чрез въвеждането на финансови инструменти, финансирани от фонда InvestEU и предоставени пряко или косвено чрез финансови посредници и инвестиционни платформи.

ПП”Републиканци за България”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 853 total views,  1 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *