Приоритетите на ПП”Републиканци за България” в сектор “Обществен ред и сигурност”

Създаване на Изпълнителна агенция „Киберсигурност“

Изграждането на подобна държавна структура ще даде възможност на Ре-публика България да изгради солиден административен и професионален капацитет и да се превърне в лидер на Балканите в сферата на киберсигурността. Агенцията ще има за задача да централизира и обедини усилията на МВР, МО, МТИТС, ДАНС и ДА „Електронно управление“. Създаването на ИА „Киберсигурност“ е важна част от усилията на „Републиканци за България“ за въвеждане на работещо електронно управление и стъпка по посока на сигурното електронно гласуване.

По-добра охрана на границите на България чрез внедряване на цифрови решения и технологии

Страната ни е на пътя на източносредиземноморския маршрут за незаконна миграция и е външна граница на Европейския съюз, което предполага нали-чието на много висок миграционен натиск. Затова е необходимо граничната охрана на България да бъде издигната на качествено ново равнище. Пред-виждаме да внедрим цифрови решения и технологии, които ще повишат значително сигурността по границите ни, без да е необходимо увеличаване на човешките и материалните ресурси.

Засилване на контрола върху участниците в движението по пътищата чрез автоматизация

България търпи огромни човешки загуби в резултат от пътнотранспортни произшествия, като по този негативен показател сме на второ място на европейския континент. За да бъде ефикасна дейността по безопасност на движението, следва да се увеличи контролът върху участниците в него. Този процес трябва да бъде автоматизиран чрез създаването на Единен център за обработка на нарушенията. Дигитализацията на процеса ще доведе и до намаляване на корупционния натиск върху контролиращите органи. Получените приходи от глоби ще бъдат използвани целево във фонд „Пътна безопасност“ за подобряване на пътната инфраструктура. Ключово значение за успешната превенция има и формирането на култура за движение по пъти-щата още от ранна детска възраст.

Цялостно преустройство на системата за професионално обучение в Академията на МВР

Обучението в Академията на МВР изостава от съвременните критерии по всички академични и приложни показатели. Това изоставане не може да бъде компенсирано без цялостно преобразуване на образователната институция. Тя следва да черпи от опита на аналогични професионално-тренировъчни и академични институции в съюзните ни държави – Федералния правоохранителен център (FLETC) в Глинко, щата Джорджия (САЩ), и Европейския по-лицейски колеж (CEPOL) в Будапеща, Унгария. Предвиждаме да бъдат построени и полигони за практическо обучение, свързано с полицейската и противопожарната дейност и защитата на населението. По този начин в Академията на МВР ще бъдат обучавани и държавни служители от други ведомства, които имат отношение при управлението на кризи, бедствени и други извънредни ситуации.

Изграждане на два нови спасителни центъра за Северна и за Южна България

Ефективната защита на населението от бедствия и аварии е задача от първо-степенна важност. В кризисни ситуации бързата и адекватна реакция на държавата е решаваща за спасяване на човешки животи и за защитата на имуществото на гражданите. В тази връзка държавата следва да изпълни задължението по обезпечаване на въздушен медицински транспорт, както и да предвиди транспорт за спасяване при бедствия, аварии и природни бедствия. Предвиждаме да бъдат изградени два модерни спасителни центъра за Северна и за Южна България, които да бъдат оборудвани с най-съвременни технологии.

ПП”Републиканци за България”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 2,369 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *