Признание за съдия Ирина Ганева – служебна благодарност и грамота от ВСС

Съдия Ирина Ганева получи днес своето отличие „служебна благодарност и грамота“, с което Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет я поощри за проявен висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества. Поощрението е по повод приключването на втория й мандат като член на Комисията по атестирането и конкурсите със специализация по гражданско право – съобщават от пресслужбата на съда.

Съдия Ганева бе избрана от Пленума на ВКС и включена в състава на Комисията за два последователни едногодишни мандата, през които участва активно в провежданите обсъждания, свързани с атестирането и кадровата дейност. През този период тя бе докладчик по над 219 преписки по атестиране.

Грамотата й връчи административният ръководител-председател на Окръжен съд-Разград Лазар Мичев, като й пожела спокойна и успешна работа. Официалната церемония уважиха колеги и съдебни служители от правораздавателната институция.

Съдия Ганева благодари на всички за разбирането през тези две години, през които се е налагало да работи при по-нисък процент натовареност в Окръжен съд – Разград заради ангажираността и големия обем работа в Комисията по атестирането и конкурсите, както и поради съвпадане на дните и часовете на заседанията в КАК и откритите съдебни заседания в съда. Сподели, че е удовлетворена от високата оценка, която Висшият съдебен съвет е дал на нейната работа.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решението да поощри разградския магистрат на свое заседание на 11 юли. Наградата бе предложена от членовете на ресорната колегия Олга Керелска, Драгомир Кояджиков и Атанаска Дишева. Вносителите се мотивираха, че при изпълнение на задълженията си, съдия Ганева е демонстрирала отличен професионализъм и висока степен на отговорност и организираност, а при изразяване на становища е проявявала последователна аргументираност, компетентност и обективност.

Съдия Ганева има над 26 години юридически стаж, от които над 20 години в съдебната система. Професионалната ѝ кариера започва като „младши съдия“ в Окръжен съд – Разград, след което е съдия в Районен съд – Исперих. От август 2008 г. е повишена в длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Разград.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *