През август най-много са се търсили преподаватели, новите безработни са 353-ма

Разград

През август административната статистика на Агенция по заетостта отчита ръст на обявените от работодателите свободни работни места в Разградско – съобщават от Регионалната служба по заетостта в Русе.

През месеца в бюрата по труда в област Разград заявените работни места на първичния пазар на труда са 169, при 108 през м.юли. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са обявени в сферата на образованието (25,4%), следват държавното управление (16,0%), преработващата промишленост (13,6%), хуманното здравеопазване и социална работа (13,0%), строителството (9,5%), хотелиерството и ресторантьорството (7,7%), търговията (5,9%) и др.

Най-търсените от бизнеса професии през м.август са: преподаватели, персонал, полагащ грижи за хората, помощници при приготвяне на храни, строителни работници, медицински специалисти, персонал, зает в сферата на персоналните услуги, квалифицирани работници по производството на храни и облекла, работници в добивната и преработваща промишленост, чистачи и др.

През м.август броят на започналите работа регистрирани безработни възлиза на 176. Работа с подкрепата на бюрата по труда са намерили и 13 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите. Най-голям е делът на започналите работа в сектора на търговията-16,0% следват преработващата промишленост-14,2%, хуманното здравеопазване и социалната работа-9,5%, държавно управление и селското, горското и рибното стопанство с по 7,1%, строителство-4,7% и др.

През август 93,8% от започналите работа лица са устроени в реалната икономика. На субсидирани работни места са били назначени 11 безработни от рисковите групи- 1 по програма за заетост, 1 по мярка за заетост и 9 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Според административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица[1] в област Разград през м.август е 9,6%, каквото е било и през предходния месец юли. За страната равнището на регистрираната  безработица през август е 5,3%.  Регистрираните безработни от област Разград (в бюрата по труда в Разград, Исперих и Кубрат) през месец август са 3931, което бележи незначителен ръст от 8 лица спрямо месец юли.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Самуил – 28,2% /566/, Лозница – 15,9% /443/, Цар Калоян – 15,6% /257/,  Кубрат – 12,1% /670/,  Исперих – 11,0% /799/,  Завет – 10,7% /299/ и най-ниско в Разград – 4,7% /897/.

Според отчетените данни през август броят на новорегистрираните безработни е 353 лица. Те са с 64 лица по-малко от предходния месец и с 3 по-малко спрямо регистрираните през август 2022г. Други 17 търсещите работа лица от групите на заети, учащи и пенсионери също са се регистрирали в бюрата по труда през месеца. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда от областта, през месеца са активирани 48 лица.

 

 

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *