Представят “Малка книжка за големи добротворци” на децата от начален етап

Заместник-кметът на Община Разград Хабибе Расим откри и ръководи днес заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Разград. На него бяха приети отчета за дейността на комисията през 2022 г. и плана за работа през 2023 г. – съобщават от пресслужбата на местната управа.

Заместник-кметът Хабибе Расим е председател на МКБППМН, съставът на комисията включва 13 специалисти и представители на различни институции: юристи, психолози, представители на образователни  институции, на отдел „Закрила на детето“, на Детска педагогическа стая към РУ на МВР и на РЗИ. Според отчета за отминалата година в комисията са получени 27 преписки и сигнали, свързани с противообществени прояви и престъпления, извършени от 40 деца – 14 малолетни и 26 непълнолетни. По преписките са проведени 24 възпитателни дела, като са наложени възпитателни мерки на 37 деца. Сред деянията, за които са наложени мерки, най-много – 12 – са случаите на кражби на лично имущество – пари, вещи от магазини, домове, МПС. 5 са случаите на увреждане на лично и обществено имущество, по 2 – на побои и нанесени телесни повреди и на деяния, свързани с употреба на наркотични вещества. По 1 са случаите на: грабеж, отнемане на МПС, управление на МПС без документ, разпространение на порнографски материали, изнасяне на вещи от дома и неизползване на колан в МПС. Според статистически данни проявените лица през последните години – от 2010 г. насам – са били по-малко само през 2019 г. – 35. Деянията пък са били по-малко – 24 – само през 2020 г.

Общо 82 възпитателни мерки е наложила комисията през минатата година, като най-ефективните „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ и „Задължаване на детето да участва в консултации за преодоляване на отклоненията в поведението“ са реализирани от 9 обществени възпитатели, 2 психолози-консултанти и един юрист. Новост сред превантивните дейности, които комисията е извършила през 2022 г., е изготвянето и разпространението на „Тефтер за добри дела“ за петокласниците от цялата община. Той съдържа страници за себепознание, себеанализ и планиране на личностното детско развитие с акцент към добротворство. Издаване на Превантивен позитивен календар, конкурс за класови дейности, фотоконкурс „Моето различно щуро лято“, спортни състезания, обучения, театрални постановки и други дейности включва още отчетът на комисията.

Над 25 различни по характер и продължителност са дейностите, включени в плана за работа през 2023 г. Част от тях продължават и надграждат дейностите от предходни периоди. Сред новите инициативи е провеждане на експериментална работа в начален училищен етап с помагалото за развитие на Псоциално-емоционални умения „Малка книжка за големи добротворци“. Дейностите в плана са разпределени в 5 сфери, съобразно задачите, които ще се изпълняват: за осъществяване на ранна превенция сред подрастващите; за повишаване ефективността на провеждане на възпитателните дела; индивидуална корекционно-възпитателна работа; организационни дейности на Местната комисия и повишаване квалификацията на екипа на комисията.

 722 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *