Банер 300/250

Период 1 седмица – 7 дни
Ротация: 100% – 300 лв. без ДДС
Ротация: 50% -100 лв. без ДДС

Период 2 седмици – 14 дни

Ротация: 100% – 550 лв. без ДДС

Ротация: 50% – 190 лв. без ДДС

Банер 720/90

Период 1 седмица – 7 дни
Ротация: 100% – 400 лв. без ДДС
Ротация: 50% -200 лв. без ДДС

Период 2 седмици – 14 дни

Ротация: 100% – 800 лв. без ДДС

Ротация: 50% – 400 лв. без ДДС

Изработка на банер – 50 лв.

Журналистически форми

Публикация с подготвен текст – 70 лв. без ДДС
Публикация с авторски текст – 100 лв. без ДДС
Фотоалбум (20 снимки) – 150 лв. без ДДС
Цялостно отразяване на предизборна кампания– 1600 лева без ДДС
5% отстъпка за авансово плащане при рекламен пакет, изготвен по договорка с клиента

Разград24/7 предоставя едни и същи условия и цени на всички регистрирани партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Тел. за връзка – 088 800 7100, Диана Славова

Информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети във връзка с кампанията „Избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.”:

  • На 7.05.2024 г. е сключен договор с предмет „1 брой публикация на сайта Разград24/7” със срок от 10.05. до 7.06.2024 г. с ПП ДПС с представляващ Джевдет Чакъров. Стойността на договора е 100 лв. без ДДС.
  • На 7.05.2024 г. е сключен договор с предмет „Цялостно отразяване на предизборна кампания в сайта Разград24/7” със срок от 10.05. до 7.06.2024 г. с ПП „Движение Да България“ с представляващ Христо Иванов. Стойността на договора е 1600 лв. без ДДС.
  • На 9.05.2024 г. е сключен договор с предмет „Цялостно отразяване на предизборна кампания в сайта Разград24/7 – Избори за членове на ЕП от РБългария и за народни представители на 9 юни 2024 г.” със срок от 10.05. до 7.06.2024 г. с Коалиция БСП за България“ с Петя Стефанова – упълномощен представител на представляващ Корнелия Нинова. Стойността на договора е 1600 лв. без ДДС.
  • На 10.05.2024 г. е сключен договор с предмет „Цялостно отразяване на предизборна кампания в сайта Разград24/7 – Избори за членове на ЕП от РБългария и за народни представители на 9 юни 2024 г.” със срок от 10.05. до 7.06.2024 г. с ПП”ГЕРБ“ с Владимир Димитров – упълномощен представител на представляващ Бойко Борисов. Стойността на договора е 1600 лв. без ДДС.
  • На 22.05.2024 г. е сключен договор с предмет „1 брой публикация на сайта Разград24/7” със срок от 22.05. до 7.06.2024 г. с ПП ДПС с представляващ Джевдет Чакъров. Стойността на договора е 100 лв. без ДДС.