ПП”Републиканци за България” с позиция за Електронното управление

Създаване на министерство на електронното управление и информационните технологии

Приоритетното развитие на електронното управление изисква създаването на министерство, което да отговаря за него. То ще има задача да се справи с най-належащите проблеми в сектора – от изграждането на необходимата инфраструктура и предоставянето на повече и по-качествени услуги, до усъвършенстването на законодателството и справянето с предизвикателствата в сферата на киберсигурността. Информацията трябва да се събира еднократно и да се използва многократно

Необходимо е информацията да се използва ефективно. За целта предвиждаме да изградим връзка между данните на централната и местната власт. Множеството информационни системи на държавните и общински структури трябва да бъдат свързани помежду си. Така ще отпадне необходимостта гражданите да предоставят една и съща информация на различни институции. Това ще спести значително количество време и ресурси.

Електронен подпис за всеки пълнолетен български гражданин

Масовата употреба на електронните услуги е невъзможна без наличието на добре развита, унифицирана система за персонална идентификация. Това може да стане чрез осигуряването на електронен подпис за всеки български гражданин или чрез вграждането му в личните карти при тяхната подмяна.

Приоритет върху киберсигурността

Успехът на електронното управление зависи преди всичко от доверието на гражданите и бизнеса в способността на администрацията да гарантира за-щитата и поверителността на събраните данни. Днес киберсигурността е критичен фактор за нормалното функциониране на държавата – икономиката, вътрешната и външната сигурност са пряко зависими от нея. Динамичното развитие на цифровизацията води до големи предизвикателства при оценя-ването на потенциални рискове и заплахи. Ето защо е необходимо кибер-сигурността да се развива като основен елемент на електронното управление в България.

Защита на данните чрез блокчейн технологии

Към момента защитата на цифровите данни в България е на изключително ниско ниво. За да бъде решен този проблем, е необходимо да се използват съвременни технологии и добри практики от вече успешно приложени модели за електронно управление като естонския. Предлагаме защитата на държавната електронна система и данните да бъде осигурена чрез изпол-зването на блокчейн технологиите, които са достъпни и икономически ефек-тивни.

Развитие на електронната демокрация

Електронното управление позволява организирането на по-чести допитвания до хората с право на глас. Ние сме за насърчаване на гражданската ак тивност чрез провеждането на онлайн референдуми, петиции и др. Въвеж-дането на електронното гласуване трябва да стане възможно най-скоро, при наличие на всички гаранции за защита на сигурността и тайната на вота.

Цифровата грамотност е приоритет

Задълбочаването на цифрова пропаст в обществото трябва да бъде пред-отвратено. За целта е необходимо да се развие инфраструктурата на инфор-мационните и комуникационните технологии (ИКТ) в българското образование. Всички български граждани трябва да притежават достатъчно умения и информация, за да гарантират качеството си на живот и благосъстояние, използвайки публични услуги. Основното условие за употребата на електронни решения е хората да са наясно с възможностите и потенциалните рискове на информационното общество, включително да имат умения да се предпазват от опасности.

Работим за гарантиране на прозрачност и отчетност в електронното управление

В момента електронното управление не предлага механизъм за контрол на изпълнението и отчетност. Необходим е баланс между направените разходи и постигнатите ползи за гражданите и бизнеса. За целта предлагаме разработването на точни индикатори за степента на развитие и прилагане на дейностите по електронното управление в пряка връзка със секторната политика и пътните карти за нейното прилагане. Ще работим последователно за ясно измерими резултати.

ПП”Републиканци за България”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 816 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *