Пилотни програми срещу наркотиците в две разградски училища

Разград  е един от дванайсетте града в България, където през учебната 2019/2020 година ще стартира пилотното изпълнение на две Национални програми за превенция употребата на психоактивни вещества – съобщават от пресцентъра на Община Разград.

Общинският съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационният център към Община Разград ще реализират програмите в ОУ„Никола Й.Вапцаров“ и ППМГ„Акад.Н.Обрешков“, като ръководствата на училищата са оказали пълна подкрепа за осъществяването им, както и Регионално управление на образованието и отдел „Образование“ към Община Разград.

В ОУ„Никола Й.Вапцаров“ ще бъде въведена превантивна програма  „Кодово име „Живот“, насочена към ученици от 5 до 7 клас, а в ППМГ„Акад.Н.Обрешков“ – превантивна програма „От връстници за връстници“, обхващаща учениците от 8 до 11 клас.

И двете национални програми са разработени от екипи на Националния център по наркомании, съвместно със специалисти от Превантивно-информационните центрове в страната и са одобрени за прилагане от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Основна цел на превантивните програми е предотвратяване употребата на психоактивни вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред подрастващите.

Програмите използват предимно интерактивни методи и подходи и са насочени към развиване на социални и личностни умения и формиране на нагласи за живот, свободен от зависимости. В превантивната програма, насочена към ученици 8-11 клас, е заложена и активна работа по подхода „Връстници обучават връстници“, чрез сформиране и обучение на училищни доброволчески екипи.

И в двете училища са направени първите стъпки за стартиране на програмите. В ОУ„Н.Й.Вапцаров“ е проведена дискусионно-информационна среща с родителите на класа в ,който ще се провежда програмата, а в ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ в момента текат срещи с учениците от 9 и 10 клас са сформиране на доброволчески екип, който с помощта на експерти от ОБСНВ и ПИЦ ще реализират програмата в 8-мите класове на гимназията. Същинската работа с учениците по програмите ще започне от втория учебен срок.

В Националните превантивни програми, освен обучения на ученици, са предвидени и информационни срещи с родители и учители, което е предпоставка за тяхната ефективност и възможност за обхващане на всички заинтересовани страни в процеса на превенция на рисковото поведение на учениците.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *