От понеделник плащаме Данък сгради и Такса смет, същите като миналата година

Община Разград информира, че от понеделник, 5 февруари 2024 г., данъчно задължените лица ще могат да заплащат дължимите за 2024 г. задължения за Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци.

Припомняме, че останалите местни налози – Данък върху превозните средства, Патентен данък, Данък върху таксиметров превоз на пътници и Такса за притежаване на куче – се заплащат от 2 януари. Няма промяна в размера на нито един от местните данъци и такси в сравнение с предходната година.

Таксата за битови отпадъци, чиито размер е определен с Решение на Общински съвет Разград, е както следва:

 • За жилищните имоти, находящи се в  гр. Разград, на физическите и юридически лица – в размер на 5,00 на хиляда;
 • За жилищните имоти, находящи се в  населените места на Община Разград, на  физическите и юридически лица – в размер от 8,57 до 25,00 на хиляда;
 • За нежилищните имоти на физическите и юридически лица – в размер на 6,5 на хиляда.

Данъкът върху превозните средства, Данъкът върху недвижимите имоти и Таксата за битови отпадъци се заплащат на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври 2024 г. На предплатилите до 30 април 2024 г. за цялата година се прави отстъпка – 5 на сто.

Начините, по които може да се заплатят местните си данъци и такси, са следните:

 1. В Център за административно обслужване (ЦАО) „Местни данъци и такси – Паричен салон“ в Община Разград – (в брой), находящ се в гр. Разград, ул. Бели Лом 37А, стая 08, партер от 8:00 до 18:00 часа без прекъсване;
 2. В Център за административно обслужване (ЦАО) „Местни данъци и такси – Паричен салон“ в Община Разград – (безкасово с ПОС-терминално устройство);
 3. По банков път – по следната банкова сметка на Община Разград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД –клон –Разград: IBAN: BG62 TEXI 9545 8405 9718 01, BIC:TEXIBGSF;
 4. В брой срещу издаване на приходна квитанция – във всички кметствата на територията на общината;
 5. С пощенски запис в клоновете на „Български пощи“ ЕАД;
 6. В офиси или онлайн платформи на лицензиран Оператор, извършващ дейност като платежна институция или дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, инкасиращ местните данъци и такси на Община Разград – в офисите и на касите на „Изипей“ АД и чрез мобилното приложение iCard;
 7. Чрез дигиталните канали на лицензирани кредитни институции (банки), извършващи платежни услуги по приемане на плащания за местни данъци и такси към Община Разград – услугата за интернет банкиранеe-Postbank имобилното приложение за мобилно банкиране m-Postbank на „Юробанк България“ АД /Пощенска банка/ и услугата за електронно банкиране на ДСК Директ на „Банка ДСК“ АД;
 8. В пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД.

Още подробности за местните данъци и такси можете да видите на интернет сайта на Община Разград, секция „Местни данъци“.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *