Отчетът на кмета и екипа му, част 4: Денчо Бояджиев: Наследихме дървета без корени и засадени с пластмасови кофи

По ресори представиха какво са свършили заместник-кметовете на Община Разград на отчета на екипа на Кмета Денчо Бояджиев. Той бе направен в първия ден от втората година в мандат 2019-2023.

Представяме ги в различни на части. Кметът Бояджиев говори последен и представи част от наследството, получено от предходния мандат. Някои от нередностите излезли едва сега, когато настоящата управа започнала да плаща финансовите санкции по европроекти, изпълнявани от екипа на Валентин Василев.

Бояджиев изрази недоумение какъв контрол е осъществяван от общинското ръководство в предходен период, за да се достигне дотам само по три проекта, реализирани през последните години, санкциите да са над 3 милиона лева.

По проекта за обновяване на образователната инфраструктура  до настоящия момент са наложени решения за финансови корекции в размер на 1 793 795,37 лв. за допуснати нарушения при възлагане на обществените поръчки; по проект „Паркоустрояване на ЖК“Орел“ вече е изплатена санкция в размер на 550 000 лв.; по проект “Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград е наложена финансова корекция за допуснати нарушения при възлагане на обществената поръчка в размер на 881 800 лв.

Г-н Бояджиев представи и фрапиращ случай при изпълнение на проекта за благоустрояване на жк „Орел“. През месец юли от Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ извършиха проверка на физическото изпълнение на проекта за паркоустрояване на ЖК. „Орел“. Една от констатациите беше, че не е поддържан засадения ландшафт и има много изсъхнали дървета и храсти, които трябва да бъдат подменени.Тъй като проверката се осъществи през летния период Община Разград планира подмяната на изсъхналата растителност за началото на м. ноември, като при проверката се установи, че общият брой на изсъхналите дървета и 615, от тях широколистните са 267, иглолистните – 240, храстите – 108, туя – 182.При изваждане на изсъхналите растителни видове се установи, че немалка част от дръвчетата са засадени заедно с контейнерите, които са от пластмаса и не могат да се разградят в почвата. Нещо повече, така растенията са обречени на сигурна смърт без шанс за оцеляване. Кореновата система на широколистните дръвчета, засадени през неподходящ период – май-юни –  е недопустимо скъсена (орязана) и така шансовете за прихващане се минимизират.Дълбочината на дупките и траншеите не е според установените изисквания, а изкопите не са добре уплътнени, липсва уплътненост на почвата около кореновата система. Именно тези факти са причината тези дървета и храсти да изсъхнат, а не последващата им поддръжка. По първоначални изчисления стойността на щетата от изсъхналите дръвчета е в размер на 43 000 лева.

Г-н Бояджиев обяви, че сигнал за установеното при тази проверка ще бъде внесен в Окръжна прокуратура-Разград, която да установи дали в случая е налице безстопанственост.

По думите на г-н Бояджиев разходите за възстановяване на растителността по проекта няма да сринат общината, но това е грешно харчене на обществени пари, които, ако растенията бяха засадени така, че да се превърнат в белия дроб на жк „Орел“, би могло да се използват за решаване на други проблеми на гражданите.

Сравнени са и цените на закупените фиданки, оказало се , че те са в пъти по-високи от пазарните. Изсъхналите туи в пластмасови кофи например, се продават по 12 лева, но в документите по европроекта за тях са дадени по 50-60 лв. Подобно е съотношението и за други растителни видове.

„И е много чувствителен на сесиите на Общинския съвет, нямало да плаща данъци. За мен това е безочие” – каза кметът, без да споменава името на предшественика си Валентин Василев, но очевидно визирайки него.

Бояджиев намекна, но пак без да спомене имена, че фирмата, която е работила по озеленяването на „Орел” е собственост на бивш общински съветник. С такава дейност се занимава единствено Божинел Христов, така че вероятно визираше него.

Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев също изрази възмущението си от засаждането на растения в кофи и дървета без корени. Той коментира доброто взаимодействие между администрацията и местния парламент, която осигурява нормално функциониране на институциите и живота в община Разград. Ненчев съобщи, че през първата година от мандата Общинският съвет е заседавал 14 пъти, взел е 183 решения, приел е 1 нова наредба и изменил 7. Вслушал се е и в мнението на гражданите. Той даде за пример отправените предложения до Агенция „Пътна инфраструктура“ за ограничаване преминаването на МПС над 12 тона на територията на село Балкански и предприемане мерки за избягване пътните произшествия по пътя Разград – Исперих на територията на Ясеновец.

В края на пресконференцията Кметът Денчо Бояджиев призова жителите на Община Разград да бъдат заедно в противодействието на световната пандемия COVID-19 като спазват обявените противоепидемични мерки.

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *