Отчетът на кмета и екипа му, част 1: Полина Иванова: 260 000 лв. за превенция срещу COVID-19

Необичайна и жестока година отчетоха Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и екипът му – заместник-кметовете Полина Иванова, Добрин Добрев и Мирослав Грънчаров, както и Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев. В първия ден от втората година от мандата 2019-2023 г. те представиха свършеното за една година и споделиха информация за новопоявили се нередности при изпълнение на проекти в предходни периоди.

Кметът Денчо Бояджиев обяви, че целта на този отчет пред гражданите на Разград е те да получат реалната информация за проблемите, които местната управа трябваше да преодолее. Той, както и заместниците му, благодариха на жителите на общината за това, че са активни и подават сигнали за проблеми, които смятат, че трябва общинската администрация да разреши. Призоваха обществеността към активност и при подготовката на Бюджет 2021, както и при всеки установен от тях проблем.

Публикуваме кратките отчети на местните управници един по един. Започваме със заместник-кметът по финансите Полина Иванова.

Въпреки непредвидените ситуации, най-вече със световната пандемия с COVID-19, финансовото състояние на Община Разград е относително стабилно – тя. Към 30.10.2020г. при план за приходи 55 976 354лв. са отчетени 45 144 145 лв., което представлява 80,65%. Изпълнението при държавните дейности е 84,19%., а при местните -75,12%. От планирани собствени приходи на общината в размер на 17 102 249лв. са събрани 13 253 649лв. – 77,50% от плана. Висока събираемост се наблюдава при следните данъци и такси:Данък върху недвижими имоти -91,47%, Данък върху превозните средства -95,84%, наем земя -112,13%, такси за ползване на домашен социален патронаж -91,32%;за притежаване на куче -91,03%, Постъпленията от продажба на нефинансови активи -92,71%, Приходи от концесии -103,46%. В условията на извънредната обстановка има ниска събираемост на:нетни приходи от продажба на услуги,стоки и продукция -56,06%, приходи от наеми на имущество  – 63,47%, такса за ползване на детски градини -52,26%, такса за ползване на детски ясли -61,19%, такси за ползване на пазари, панаири,тротоари -46,28%, такса за ползване на общежитие – 42,86%.

Заместник-кметът Полина Иванова благодари да всички граждани и фирми,които съвестно си изпълниха ангажиментите и заплатиха дължимите от тях данъци и такси към общината и напомня на тези, които още не са го направили,че имат тази възможност до края на календарната година. Тя припомни, че през тази година са активирани нови начини за плащане на местните налози и те вече няколко: на касите в отдел“МДТ“; на касите на Изипей; чрез Български пощи; чрез приложението ICARD;чрез Банка ДСК; чрез Пощенска банка; по банков път по посочените  банкови сметки в сайта на общината.

Разходваме толкова, колкото сме събрали, не допускаме да се правят разходи, за които няма осигурено финансиране – категорична бе г-жа Иванова. При събрани 80,65% приходи, разходите за периода са 69,37%. Не се допуска дисбаланс и дефицит между приходната и разходната  част на бюджета.

Тежката извънредна ситуация наложи да се направят извънредни разходи за осигуряване на дезинфектанти, предпазни средства  и др. Дезинфекцираха се обществени места и територии,административната сграда,социални домове,училища,детски градини и ясли. Изграждаха са контролно- пропусквателни пунктове .За преодоляване на последствията от вируса за  периода от началото на епидемията до 31.10.2020г. са изразходвани средства от бюджета на Община Разград/в т.ч. и второстепенните разпоредители с бюджет/ в размер на 260 220 лв. от различни приходоизточници,включително  и от дарения на физически и юридически лица.

На дневен ред остава проблема с недостига на средства за дейност “Чистота“. Още  при приемане на Бюджет 2020г. насочихме внимание,че бюджетната  година започва със сериозен финансов недостиг в дейността в размер на 1 243 771лв. /893 180лв. отчисления от ЗУО и 350 591лв към фирмата, изпълняваща дейностите по сметосъбиране/. Към 31.12.2020г. отново се очертава същата ситуация – неразплатени  приблизително 1 500 000лв./отчисления-1 150000лв разходи – 350000лв/.

Кметът Денчо Бояджиев допълни, че по темата с чистотата предстои обсъждане на възможностите за оптимизиране на средствата. Той припомни, че такса смет не е променяна от 2014 г., а в този период са увеличени цените на горивата, минималната работна заплата, както и други свързани със сметосъбирането разходи.

Г-жа Иванова увери, че въпреки трудностите, свързани  с ограничения персонал, с който работи администрацията /поради принудителни отпуски и болнични и на нашите служители/,въпреки множество проверки от различни контролни органи през цялата година, финансовата година ще приключи успешно без просрочени задължения.

 

 

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *