Отлепихме от дъното на матурата по български език, но на втората сме още на опашката

22-рото място на тазгодишните зрелостници от Разградско на държавния изпит по български език и литература е най-доброто постижение за последните 3 години – похвали и младите хора и преподавателите им началникът на Регионалното управление на образованието Ангел Петков. За втория изпит обаче силите не са стигнали или пък не е бил добър изборът на втора матура и макар по някои предмети представянето да е по-силно от предходните години, класирането ни е на 27-мо място от 28 области. Любопитното в тази класация е, че съседите от Търговище, както са предпоследни по БЕЛ внезапно стават първенци в държавата на втората матура.

Меродавна на образователните постижения на всеки випуск обаче си остава задължителната матура – по български език и литература, затова тазгодишните зрелостници действително заслужават похвала, особено като се им предвид, че последните месеци учеха при форсмажорните обстоятелства на световна пандемия и дистанционно обучение.

Средният успех по БЕЛ е 4,02, миналата година е бил 3,80, а преди 2 години – 3,98. В 15 училища успехът е по-висок, най-осезателно в ПГЗ“Кл. Тимирязев“-Завет:

Училище 2019/2020 2018/2019
СУ “Св. св. Кирил и Методий”, Завет 3.42 3.25
ПГЗ “Кл. Тимирязев”, Завет 3.33 2.70
Профилирана гимназия “Васил Левски”, Исперих 3.84 3.64
ПГСС “Хан Аспарух”, Исперих 3.45 3.18
СУ “Христо Ботев”, Кубрат 4.63 4.38
ПГ, Кубрат 3.30 3.17
ПГВМЗ “Александър Стамболийски”Лозница 3.58 3.33
ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, Разград 5.15 4.97
ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, Разград 4.96 4.72
ПГИ “Робер Шуман”, Разград 3.89 3.71
НПТГ “Шандор Петьофи”, Разград 3.64 3.58
ПГХТБТ “Мария Кюри”, Разград 3.48 3.19
Спортно училище, Разград 3.14 3.13
ПГО “Станка Николица”, Разград 3.26 3.12
СУ “Христо Ботев”, Цар Калоян 3.87 3.59

 

Не са си повишили резултатите само четири училища:

Училище 2019/2020 2018/2019
ПГТС “Христо Смирненски”, Разград 3.23 3.35
ПГССХВТ “Ангел Кънчев”, Разград 3.00 3.01
СУ “Христо Ботев”, Разград 3.09 3.44
СУ “Св. св. Кирил и Методий”, Самуил 3.54 3.67

На втория държавен изпит най-висока е средната оценка по математика и английски език. Повишение се отчита по общо 5 предмета: математика, география и икономика, биология и здравно образование, английски език и немски език.

 

Учебен предмет Явили се 2019/2020 Явили се 2018/2019 Явили се 2017/2018
Математика 10 5.19 13 4.90 24 4.65
История и цивилизация 14 4.30 14 4.35 13 4.12
Физика и астрономия 13 3.32 20 3.98 33 3.79
География и икономика 37 4.04   3.46   3.51
Химия и опазване на околната среда 4 4.80 6 5,56 11 5,36
Философски цикъл 26 4.28 5 4,53 13 3,97
Биология и здравно образование 296 4.06 363 4,00 500 3.90
Английски език 147 5.26   4.59   5.55
Немски език 4 4.72   4.59   5.13
Испански език 1 4.90 1 3.67
Руски език 4 4.37
ДИП за СПК (практика) 190 4.37 199      

По училища по-добрите резултати са ето къде:

  • Математика:
Училище 2019/2020 2018/2019
ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, Разград 5.39 5.16

 

  • История и цивилизации:
Училище 2019/2020 2018/2019
СУ “Христо Ботев”, Кубрат 4.40 4.27

 

  • География и икономика:
Училище 2019/2020 2018/2019
СУ “Св. св. Кирил и Методий”, Завет 3.66 3.13
ПГЗ “Кл. Тимирязев”, Завет 3.49 2.62
СУ “Христо Ботев”, Кубрат 4.40 3.82
ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, Разград 4.94 4.29
ПГИ “Робер Шуман”, Разград 4.07 3.80
НПТГ “Шандор Петьофи”, Разград 3.30 3.09
СУ “Христо Ботев”, Цар Калоян 4.42 3.95

 

  • Биология и здравно образование:
Училище 2019/2020 2018/2019
СУ “Св. св. Кирил и Методий”, Завет 3.67 3.34
Профилирана гимназия “Васил Левски”, Исперих 3.89 3.85
ПГВМЗ “Александър Стамболийски”Лозница 3.71 3.69
ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, Разград 5.65 4.81
НПТГ “Шандор Петьофи”, Разград 3.75 3.47
ПГХТБТ “Мария Кюри”, Разград 3.80 3.69
ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, Разград 3.30 3.23
СУ “Христо Ботев”, Цар Калоян 4.17 4.13

 

  • Английски език:
Училище 2019/2020 2018/2019
СУ “Св. св. Кирил и Методий”, Завет 5.78 3.00
Профилирана гимназия “Васил Левски”, Исперих 3.81 3.79
СУ “Христо Ботев”, Кубрат 5.85 4.67
ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, Разград 5.41 4.95
ППМГ “Акад. Н. Обрешков”, Разград 5.19 4.72
ПГИ “Робер Шуман”, Разград 4.47 4.07
НПТГ “Шандор Петьофи”, Разград 4.65 3.89

 

  • Немски език:
Училище 2019/2020 2018/2019
ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф”, Разград 4.72 4.59

Намаляват с около една трета двойките сред зрелостниците. През 2018 г. са били 144 – 8% от явилите се, което е два пъти по-малко от предходната година, от които по български език и литература – 77 слаби оценки – 8%  /отново почти два пъти по-малко/ и по втори задължителен избираем предмет – 67 слаби оценки, което е 7,97% от явилите се зрелостници /отново почти два пъти по-малко/. През 2019 г. са получени 176 слаби оценки – 11% от явилите се, което е малко повече от предходната година, от които по български език и литература – 126 слаби оценки – 14%  и по втори задължителен избираем предмет – 50 слаби оценки, което е 7% от явилите се зрелостници /с 1% по-малко от изминалата учебна година и два пъти по-малко от 2016/2017/. Тази година слабите оценки са 117 – 8% , от които по български език и литература – 94 слаби оценки -12%; и по втори задължителен избираем предмет общообразователен – 11 слаби оценки – 2% от явилите се, по втори задължителен избираем предмет – ДИП за СПК – 12 слаби оценки – 6%.

Без нито един зрелостник със слаби оценки са трите училища, които през последните година са в тройката на най-добрите в региона:   СУ „Христо Ботев” – Кубрат; ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и  ППМГ „Акад. Н. Обрешков“.

С по 1 слаба оценка са: ПГТС „Христо Смирненски“ – Разград; СУ „Христо Ботев” – Разград; СУ „Христо Ботев” – Цар Калоян. По 2 двойки има в ПГЗ „Кл. Тимирязев” – Завет и ПГ-Кубрат, а по 4 слаби оценки: ПГ по ВМЗ „Ал.Стамболийски“ – Лозница, СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Самуил.

Шестиците пък са най-много през тази година в сравнение с предходните две. През 2018 г. отличните оценки са 221, от които 31 пълни шестици. 70 са отличните оценки по БЕЛ. 151 отлични оценки по втори задължителен избираем предмет, от които 31 пълни шестици: Английски език – 24, Химия и опазване на околната среда -3, Математика-3 и Биология и здравно образование – 1. През 2019 г. отличните оценки са 142 – 9.3%, от които 48 /6%/ са по БЕЛ и 94 /14%/ по втори ДЗИ. 9 пълни шестици – 2 по БЕЛ, 5 по БЗО и 2 по математика. Тази година отличните оценки са 235, от които 27 пълни шестици. 73 отлични оценки по БЕЛ, от които 1 пълна шестица. 159 отлични оценки по втори задължителен избираем предмет, от които 25 пълни шестици: Английски език – 9, Математика- 1 и Биология и здравно образование – 5, ДИП за СПК -10; 3 отлични оценки по трети по желание избираем предмет, от които 1 пълна шестица по Математика.

Отлични оценки на втори ДЗИ са получени по: Биология и здравно образование – 34; Английски език – 80 – с 49 повече от миналата година. Това са и най-предпочитаните предмети за 2 ДЗИ, което е показател за осъзнатия избор на зрелостниците – отчитат от Регионалното управление на образованието.

Две са шестиците по Химия и опазване на околната среда – 2 /от общо 4 явили се на 2 ДЗИ/; по Математика – 7 от 10 явили се; География и икономика – 2; Немски език -1; Философски цикъл -1; ДИП за СПК – 33 отлични оценки.

Отлични оценки на трети ДЗИ са получени по: Математика – 2 от 2 явили се; Химия и опазване на околната среда -1, от един явил се.

Пълните шестици 6,00 са 27 в областта: I ДЗИ – Български език и литература – 1;  II ДЗИ – задължителен избираем предмет – Математика – 2; Биология и здравно образование- 5; Английски език – 9; ДИП за СПК – 10; III ДЗИ – по желание избираем предмет – математика -1;

Оценките по училища са:

– БЕЛ –  1 шестица на ученик от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград;

– БЗО –  5 шестици – 4 на ученици от ППМГ „Акад.Никола Обрешков“- Разград и 1 на ученик от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград;

– Математика – 2  – на  ученици от ППМГ „Акад.Никола Обрешков“- Разград;

– Английски език – 9 – на СУ „Хр.Ботев“-Кубрат – 2; НПТГ „Шандор Петьофи“ – Разград -1; ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград – 5; ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ – Разград -1;

– ДИП за СПК – 10 шестици на ученици от: 6 от ПГСС „Хан Аспарух“ – Исперих; 1 от НПТГ „Шандор Петьофи“ – Разград; 1 от ПГИ „Робер Шуман“ – Разград; 1 от Спортно училище – Разград; 1 от ПГ по ХТ и БТ „Мария Кюри“ – Разград.

През 2020 г. има 1 зрелостник с две пълни шестици – ученик от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – Разград с 6.00 по БЕЛ и по АЕ. През миналата учебна година също е имало зрелостник с две пълни шестици от същото училище.

Брой точки, който оформя отлична оценка 5.50 до 6.00, са получили ученици от: ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” – Разград – 102; ППМГ „Акад.Никола Обрешков” – Разград – 60; СУ „Христо Ботев” – Кубрат -18; ПГСС „Хан Аспарух“ – Исперих -14; НПТГ „Шандор Петьофи“ – Разград -11; ПГИ „Робер Шуман“ – Разград – 7;  Спортно училище – Разград -7; ПГ по ХТ и БТ „Мария Кюри“ – Разград – 3; Профилирана гимназия „Васил Левски” – Исперих – 3; СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Завет -3; СУ „Христо Ботев” – Цар Калоян – 2; ПГВМЗ „Ал.Стамболийски” – Лозница -1.

 2,925 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *