Основните играчи в Исперих се регистрираха в един ден

Двете основни политически сили, които ще се борят за местната власт в Исперих се регистрираха в един и същ ден в ОИК.

Изненадата се оказа явяването на настоящия кмет Бейсим Руфад като номинация на Земеделски народен съюз, макар че той бе регистрирал Инициативен комитет за издигането си отново като независим, както бе избран и преди 4 години. ЗНС има номинации и за всичките 22 населени места в общината:

ОСМАН ФИКРИ ШУКРИС. БЕЛИНЦИ
АЙШЕ АБТУЛА МУСТАФАС. БЪРДОКВА
САБРИ АХМЕД МЮЗЕКЯРС.ВАЗОВО
АЙСЕЛ РЕДЖЕБ НАЗИФС. ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ
БЕДРИ БАСРИ АЗИЗС. ДЕЛЧЕВО
СИНАН НЕЗИР НУРИС. ДРАГОМЪЖ
САБРИЕ МЕХМЕД НАСУФС. ДУХОВЕЦ
БАСРИ ОСМАНОВ ЧАКЪРОВС. ЙОНКОВО
АЙХАН ИСМАИЛ АХМЕДС. КИТАНЧЕВО
НИЯЗИ ХЮСМЕН ОСМАНС. КЪПИНОВЦИ
ЕМИНЕ МЕХМЕД МЕХМЕДС. ЛУДОГОРЦИ
НЕЖДЕТ ЕМИН МЕХМЕДС. ЛЪВИНО
МЕХМЕД АХМЕД ААЧБАДЖАКС. МАЛКО ЙОНКОВО
СЕВДЖИХАН ХАЛИС МЕХМЕДС. ПЕЧЕНИЦА
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВС. ПОДАЙВА
ИСЛЯМ ШЕФКЕТОВ ХЮСЕИНОВС. РАЙНИНО
ФИКРЕТ АХМЕДОВ ШУКРИЕВС. СВЕЩАРИ
НЕДЖАТИ ИСМАИЛ МЕХМЕДАЛИС. СРЕДОСЕЛЦИ
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕДС. СТАРО СЕЛИЩЕ
ЕРДЖАН НАЗИФ МЮМЮНС. ТОДОРОВО
КАБИЛ МЕХМЕД ХАБИЛС. ЯКИМ ГРУЕВО

ЗНС участва и с пълна листа общински съветници, която се води от директора на ПГСС”Хан Аспарух”-Исперих Сали Назиф, ето всички кандидати:

1Сали Баки Назиф
2Айдън Исмаил Хюсеин
3Мустафа Закир Рашид
4Ерол Акиф Юмер
5Турхан Исмаил Ибрям
6Сибел Нермин Джелил
7Нехрин Исуф Яшар
8Хамди Нурула Нурула
9Енис Тунджер Али
10Емин Шабан Емин
11Иван Стефков Михов
12Орхан Кабил Мехмед
13Илмаз Хайри Хюсмен
14Ридван Исмаил Исмаил
15Надие Ниязи Мустафа
16Шенол Ибрям Рафи
17Левент Решад Хюсеин
18Сунай Мехмед Хакъ
19Метин Алиосман   Али
20Ялчън Алиосманов Мехмедалиев
21Йордан Маринов Иванов
22Сурай Лютфи Хасан
23Емил Малинов Балов
24Владко Илиев Димитров
25Севгин Гюледжан Мехмед
26Гюлтен Галиб Рушуд
27Беркай Сезгин Халил
28Сердан Мехмед Мустафа
29Басри Хамди Юнуз

Както първо Разград24/7 съобщи кандидатът на ДПС за кмет на Исперих е Белгин Шукри. Общинският лидер на ДПС и началник на ДАИ-Разград също както конкурента си не е в листата за съветници. Тя се води от бившия шеф на ДФ”Земеделие” Бейти Бекир, ето пълната листа:

1Бейти Мюмюн Бекир
2Ферай Ахмедова Сабит
3Зейти Фераим Мехмед
4Шенгюл Ибрахим Юсуф
5Фикрет Фикрет Хамид
6Нежда Неджат Саар
7Гюнел Адем Мюсреф
8Ахмед Юмер Хакъ
9Бейти Кямил Руфат
10Ридван Хабил Джелил
11Аксел Мехмед Кючюк
12Белгин Мустафа Билял
13Танер Сали Закир
14Тургай Назиф Нури
15Алпер Турханов Абтулов
16Денис Февзи Мехмед
17Беррин Бейсимов Бейзатов
18Метин Сали Сали
19Мехмед Ахмед Али
20Яфес Мехмед Яфес
21Рефика Хюсеин Кач
22Валентин Великов Сенков
23Вели Хюсеин Вели
24Денис Гюнур Фикрет
25Илхан Мюмюн Кадир
26Гюнай Невзат Сали
27Фикри Хакъ Ахмед
28Гюнер Мюмюн Акиф
29Ибрахим Мехмед Ибрям

ДПС очаквано също има кандидати във всички население места с избираеми кметове, ето и техните имена:

СЕВГИН ЮСУФ СЮЛЕЙМАНС. БЕЛИНЦИ
ВЕДАТ ШЕФКЕТ АЛИОСМАНС. БЪРДОКВА
ФЕДАИЛ ФИКРИ ИБРЯМС.ВАЗОВО
МЕХМЕД САЛИ ЗАКИРС. ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ
МУСТАФА МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕС. ДЕЛЧЕВО
ДЖЕЙХАН ЕРГИН ЮСЕИНС. ДРАГОМЪЖ
АЙНУР АХМЕД АЛИС. ДУХОВЕЦ
СЕБИЛЕ МЕЙБИ МЕХМЕДС. ЙОНКОВО
КЕМАЛ АХМЕД МЕХМЕДС. МАЛКО ЙОНКОВО
ОРХАН АХМЕД ХАЛИМС. КИТАНЧЕВО
АРИФ ВАСВИ АХМЕДС. КЪПИНОВЦИ
МОАМЕР САЛИ АЛИС. ЛУДОГОРЦИ
ГЮРСЕЛ ХАЛИД МУСТАФАС. ЛЪВИНО
ЗАИД ОСМАН КАДИРС.ПОДАЙВА
ИЛХАН САЛИ ИСАКС. ПЕЧЕНИЦА
ОСМАН МЕХМЕД ОСМАНС. РАЙНИНО
ЗЮЛФИЕ ДЖЕВАТОВА МУСТАФАС. СВЕЩАРИ
ХАТИДЖЕ ВЕЛИ ЯХОВАС. СТАРО СЕЛИЩЕ
БЮЛЕНТ МЮМЮН ФЕТТАС. СРЕДОСЕЛЦИ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАНС. ТОДОРОВО
ШЕРФИДИН МЕХМЕДАЛИ ХАМДИС. ЯКИМ ГРУЕВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *