Основните играчи в Исперих се регистрираха в един ден

Двете основни политически сили, които ще се борят за местната власт в Исперих се регистрираха в един и същ ден в ОИК.

Изненадата се оказа явяването на настоящия кмет Бейсим Руфад като номинация на Земеделски народен съюз, макар че той бе регистрирал Инициативен комитет за издигането си отново като независим, както бе избран и преди 4 години. ЗНС има номинации и за всичките 22 населени места в общината:

ОСМАН ФИКРИ ШУКРИ С. БЕЛИНЦИ
АЙШЕ АБТУЛА МУСТАФА С. БЪРДОКВА
САБРИ АХМЕД МЮЗЕКЯР С.ВАЗОВО
АЙСЕЛ РЕДЖЕБ НАЗИФ С. ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ
БЕДРИ БАСРИ АЗИЗ С. ДЕЛЧЕВО
СИНАН НЕЗИР НУРИ С. ДРАГОМЪЖ
САБРИЕ МЕХМЕД НАСУФ С. ДУХОВЕЦ
БАСРИ ОСМАНОВ ЧАКЪРОВ С. ЙОНКОВО
АЙХАН ИСМАИЛ АХМЕД С. КИТАНЧЕВО
НИЯЗИ ХЮСМЕН ОСМАН С. КЪПИНОВЦИ
ЕМИНЕ МЕХМЕД МЕХМЕД С. ЛУДОГОРЦИ
НЕЖДЕТ ЕМИН МЕХМЕД С. ЛЪВИНО
МЕХМЕД АХМЕД ААЧБАДЖАК С. МАЛКО ЙОНКОВО
СЕВДЖИХАН ХАЛИС МЕХМЕД С. ПЕЧЕНИЦА
АХМЕД ЗАКИРОВ АХМЕДОВ С. ПОДАЙВА
ИСЛЯМ ШЕФКЕТОВ ХЮСЕИНОВ С. РАЙНИНО
ФИКРЕТ АХМЕДОВ ШУКРИЕВ С. СВЕЩАРИ
НЕДЖАТИ ИСМАИЛ МЕХМЕДАЛИ С. СРЕДОСЕЛЦИ
МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕД С. СТАРО СЕЛИЩЕ
ЕРДЖАН НАЗИФ МЮМЮН С. ТОДОРОВО
КАБИЛ МЕХМЕД ХАБИЛ С. ЯКИМ ГРУЕВО

ЗНС участва и с пълна листа общински съветници, която се води от директора на ПГСС”Хан Аспарух”-Исперих Сали Назиф, ето всички кандидати:

1 Сали Баки Назиф
2 Айдън Исмаил Хюсеин
3 Мустафа Закир Рашид
4 Ерол Акиф Юмер
5 Турхан Исмаил Ибрям
6 Сибел Нермин Джелил
7 Нехрин Исуф Яшар
8 Хамди Нурула Нурула
9 Енис Тунджер Али
10 Емин Шабан Емин
11 Иван Стефков Михов
12 Орхан Кабил Мехмед
13 Илмаз Хайри Хюсмен
14 Ридван Исмаил Исмаил
15 Надие Ниязи Мустафа
16 Шенол Ибрям Рафи
17 Левент Решад Хюсеин
18 Сунай Мехмед Хакъ
19 Метин Алиосман   Али
20 Ялчън Алиосманов Мехмедалиев
21 Йордан Маринов Иванов
22 Сурай Лютфи Хасан
23 Емил Малинов Балов
24 Владко Илиев Димитров
25 Севгин Гюледжан Мехмед
26 Гюлтен Галиб Рушуд
27 Беркай Сезгин Халил
28 Сердан Мехмед Мустафа
29 Басри Хамди Юнуз

Както първо Разград24/7 съобщи кандидатът на ДПС за кмет на Исперих е Белгин Шукри. Общинският лидер на ДПС и началник на ДАИ-Разград също както конкурента си не е в листата за съветници. Тя се води от бившия шеф на ДФ”Земеделие” Бейти Бекир, ето пълната листа:

1 Бейти Мюмюн Бекир
2 Ферай Ахмедова Сабит
3 Зейти Фераим Мехмед
4 Шенгюл Ибрахим Юсуф
5 Фикрет Фикрет Хамид
6 Нежда Неджат Саар
7 Гюнел Адем Мюсреф
8 Ахмед Юмер Хакъ
9 Бейти Кямил Руфат
10 Ридван Хабил Джелил
11 Аксел Мехмед Кючюк
12 Белгин Мустафа Билял
13 Танер Сали Закир
14 Тургай Назиф Нури
15 Алпер Турханов Абтулов
16 Денис Февзи Мехмед
17 Беррин Бейсимов Бейзатов
18 Метин Сали Сали
19 Мехмед Ахмед Али
20 Яфес Мехмед Яфес
21 Рефика Хюсеин Кач
22 Валентин Великов Сенков
23 Вели Хюсеин Вели
24 Денис Гюнур Фикрет
25 Илхан Мюмюн Кадир
26 Гюнай Невзат Сали
27 Фикри Хакъ Ахмед
28 Гюнер Мюмюн Акиф
29 Ибрахим Мехмед Ибрям

ДПС очаквано също има кандидати във всички население места с избираеми кметове, ето и техните имена:

СЕВГИН ЮСУФ СЮЛЕЙМАН С. БЕЛИНЦИ
ВЕДАТ ШЕФКЕТ АЛИОСМАН С. БЪРДОКВА
ФЕДАИЛ ФИКРИ ИБРЯМ С.ВАЗОВО
МЕХМЕД САЛИ ЗАКИР С. ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ
МУСТАФА МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ С. ДЕЛЧЕВО
ДЖЕЙХАН ЕРГИН ЮСЕИН С. ДРАГОМЪЖ
АЙНУР АХМЕД АЛИ С. ДУХОВЕЦ
СЕБИЛЕ МЕЙБИ МЕХМЕД С. ЙОНКОВО
КЕМАЛ АХМЕД МЕХМЕД С. МАЛКО ЙОНКОВО
ОРХАН АХМЕД ХАЛИМ С. КИТАНЧЕВО
АРИФ ВАСВИ АХМЕД С. КЪПИНОВЦИ
МОАМЕР САЛИ АЛИ С. ЛУДОГОРЦИ
ГЮРСЕЛ ХАЛИД МУСТАФА С. ЛЪВИНО
ЗАИД ОСМАН КАДИР С.ПОДАЙВА
ИЛХАН САЛИ ИСАК С. ПЕЧЕНИЦА
ОСМАН МЕХМЕД ОСМАН С. РАЙНИНО
ЗЮЛФИЕ ДЖЕВАТОВА МУСТАФА С. СВЕЩАРИ
ХАТИДЖЕ ВЕЛИ ЯХОВА С. СТАРО СЕЛИЩЕ
БЮЛЕНТ МЮМЮН ФЕТТА С. СРЕДОСЕЛЦИ
БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН С. ТОДОРОВО
ШЕРФИДИН МЕХМЕДАЛИ ХАМДИ С. ЯКИМ ГРУЕВО

 2,626 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *