Община Разград спечели дело срещу регионалното министерство за санкция по проекта за физкултурния салон на Езиковата

Съд

Върховен административен съд излезе с окончателно решение по дело за наложена на Община Разград финансова корекция във връзка с изпълнение на европроекта „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на Разград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Санкцията бе наложена през 2021 г. заради установени от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативната програма нередности при изпълнението на договора за възлагане на  обществена поръчка с предмет “Изграждане на физкултурен салон към ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград“.  Договорът между Община Разград и „САВ-Разград“ООД е на стойност 1 512 070,61 лв. без ДДС, а финансовата корекция бе в размер от 25% от него. Като се съобрази принципа за некумулиране според Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и се отчете влязла в сила финансова корекция, стойността на оспорваната по съдебен път корекция е 272 172,71 лв.

Установените от Управляващия орган нарушения на Закона за обществените поръчки са свързани със срока на изпълнение на строителните работи, като според зам.-министъра на МРРБ е имало забава от 29 дни на изпълнението на строителните работи без за това да е сключено споразумение между бенефициента и изпълнителя, а е извършено изменение на договора.

Финансовата корекция бе обжалвана от Община Разград и със свое решение от 3.12.2021 г. Административен съд-Разград отмени санкцията. Управляващият орган обаче обжалва това решение и се наложи произнасяне и от Върховен административен съд, който е последна инстанция по подобни дела. Със свое определение от 21.06.2022 г. съдебният състав на ВАС спря производството по делото като отправи към Съда на Европейския съюз преюдициално запитване с въпроси по определението. Делото в България бе възобновено в края на 2023 г. след решение на европейската съдебна инстанция по две съединени дела – на Община Разград и на Община Балчик.

В съответствие с българското законодателство и съобразявайки становището на европейските магистрати Върховният административен съд установява, че „не е налице изменение на договора в частта за срока на изпълнение на същия, поради което не е допуснато твърдяното от органа нарушение на чл. 116, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 116, ал. 5, т. 1 и 2 ЗОП. Правилен е крайният извод на Административен съд – Разград за липса на основание за определяне на финансова корекция и незаконосъобразност на оспорения пред него административен акт.“.

Решението на ВАС за оставяне в сила на Решението на Административен съд-Разград за отмяна на финансовата корекция е окончателно, като съдът постановява и МРРБ да плати на Община Разград съдебните разноски от 100 лева. И на първа инстанция Регионалното министерство бе осъдено да заплати на Община Разград деловодни разноски в размер на 1800 лв.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *