Обсъждат нова структура на Общинска администрация – зам-кметовете остават 4, дирекциите стават повече, отделите – по-малко

Заседанията на постоянните комисии за февруарската сесия на Общински съвет-Разград започнаха днес. Тя ще се проведе на 16 февруари от 11,00 ч. в заседателната зала на местния парламент на 11 етаж в Община Разград и ще бъде излъчвана от КИС13, на интернет и Фейсбук страницата на Община Разград. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Сред докладните, които общинските съветници ще обсъждат, са проектът за бюджета на Община Разград за 2024 г. и промяна в структурата на общинската администрация. Тези, както и още 11 докладни записки бяха обсъдени днес на заседания на три от комисиите – по бюджет, финанси и икономическа политика, по управление на общинската собственост и стопанство и по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации. Докладните бяха представени от Кмета Добрин Добрев и заместник-кмета Хабибе Расим, в заседанията участваха и заместник-кметовете Полина Иванова и Зорница Евгениева.

Общият обем на проекта за бюджет за 2024 г. е в размер на 100 279 000 лв., като спрямо представянето му на публично обсъждане в края на месец януари бяха предложени две промени. Кметовете на 18-те населени места, които трябваше да получат самоходни снегорини, предлагат на всяко от селата да бъде предоставен мотоблок с ремарке и гребло за снегопочистване, променя се и общата стойност от 84 000 на 92 070 лв. Другото изменение е в разходите за изработване на Подробен устройствен план в ОП“Бизнес зона Перистър“, след уточнение в общата сума от 84 600 лв. се включват два обекта – изработването на ПУП и проектиране на канализация за отвеждане на дъждовни води. С различни мнозинства, но без гласове против и въздържали се, докладната записка бе приета от трите комисии, които заседаваха днес.

Одобрение получи и докладната за промяна в структурата на общинската администрация. Броят на заместник-кметовете остава 4, като техните ресори са: Бюджет и финанси, Хуманитарни дейности, Общинска собственост и стопански политики, Строителство и устройство на територията. Променя се броят на дирекциите и отделите, съответно 7 вместо 2 и 12 вместо 14. Числеността на администрация на Община Разград, включително и тази в населените места е 157 щатни бройки и няма да бъде променяна.  Администрацията е структурирана в обща и специализирана, като са спазени нормативите за численост, а именно: 54 служители в обща администрация – до 35 на сто от числеността на администрацията; 103 служители в специализирана администрация до 70 на сто и 21 ръководни длъжности – до 15 на сто от определената обща численост.

Сред докладните, които съветниците одобриха на комисии са: Приемане на План за защита при бедствия на Община Разград, Приемане на Общински план за младежта на Община Разград за 2024г. в изпълнение на разпоредбата на чл.15 във връзка с чл.16 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2021-2030г.), както и на Наредба № 10 на Общински съвет Разград за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Разград.

Съветниците от трите комисии одобриха учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имоти на ПП“Възраждане“, на Синдикален регионален съюз към КТ“Подкрепа“, на Съюза на инвалидите, както и отдаване под наем без търг и конкурс на помещение на Сдружение Клуб по спортен туризъм „Зелена стъпка“.

Съветниците одобриха и възможността Община Разград да кандидатства с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (покана 2), по която местната управа е допустим бенефициент. Проектите по тази процедура са между 100 000 и 2 000 000 лева, без необходимо съфинансиране.

Съветниците одобриха и докладна записка да предоставяне на дървесина от Общински горски фонд за общински структури и социални групи за отоплителен сезон 2024/24 г. общият обем е 1322 пространствени кубически метра. От тях за детски градини се предвиждат 265 пр.куб.м. преработена обла дървесина от вид акация; 80 пр.куб.м. – за училища; 313 пр.куб.м. – за кметства; 11 пр.куб.м. – за социални структури; 220 пр.куб.м. – за общински обекти; 125 пр.куб.м. – за читалища; 68 пр.куб.м. – за пенсионерски клубове; 30 пр.куб.м. – за църкви, 120 пр.куб.м. – за мюсюлмански храмове; 90 пр.куб.м. – за 18 военно-инвалиди и военно-пострадали.

Утре между 13,00 и 16,00 ч. ще се проведат заседанията на още 8 постоянни комисии, а в 16,15 ч. отново ще заседава комисията по бюджет заедно с председателите на всички останали комисии, за да се обобщят предложенията, постъпили по докладната за Бюджет 2024 г.

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *