Областният управител инспектира състоянието на реки и дерета в областта с предписани мерки за почистване

Областният управител Владимир Димитров вчера и днес инспектира състоянието на потенциално опасни речни участъци, с голям водосбор, които при наличие на обилни дъждове, биха били предпоставка за наводнение. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация.

Областна администрация извърша регулярни проверки на язовирни съоръжения, реки, речни корита и дерета на територията на област Разград всяка година през пролетта и в началото на есенно-зимния сезон. Това е част от превантивна дейност, вменена на областния управител по Закона за защита при бедствия.

Настоящата проверка започна в понеделник, 11 септември, и ще продължи до края на седмицата. Освен проверка на моментното състояние на язовирните съоръжения, реки, речни корита и дерета, се извършва и такава на дадените предписания от пролетната проверка. Такива са дадени на общините Самуил, Цар Калоян, Кубрат и Разград. Най-тревожно е състоянието на речните корита и дерета в община Самуил, където по доклад на министъра на околната среда и водите от месец октомври 2022 година са изведени/приоритет/ пет потенциално опасни участъка в населените места Кривица, Богомилци, Хума, Желязковец и Пчелина. По данни на МОСВ речните корита и дерета в тези населени места са определени с приоритет първа категория за финансиране, тъй като сегашното им състояние при обилни валежи би се превърнало в опасност за живота и здравето на населението.

Участъци с такъв приоритет са посочени и за селата Каменово и Юпер в Община Кубрат.

Участъците, които са по нареждане на областния управител, са категоризирани от втора и трета категория, тъй като са извън урбанизираната територия, което означава и извън рамките на населените места. Такъв критичен за област Разград участък е този на главен път Е70, Русе – Варна в частта от местността Дервента до Цар Калоян. При обилни валежи има предпоставки, коритото на река Хлебаровска да прелее и да блокира движението по главния път.

В тази връзка през седмицата комисия назначена от областния управител /гл. експерт от областна администрация, експерти от Басейнова дирекция – Плевен и  дирекция „Надзор на язовирни съоръжения“ – Велико Търново и инспектор от РБ на ПБЗН/ извърши проверка спазват ли се дадените предписания за най-критичните участъци в областта в община Самуил, като съвместно със зам.-кмет Севим Рамаданова посетиха един от участъците в село Богомилци и установиха, че дейността по изпълнение на дадените предписания е започнала и за село Богомилци и село Хума частично са изпълнени предписанията, но продължава работата.

В община Разград преминаващата през село Побит камък река Топчийска също има критичен участък в посока село Каменово, като същия участък е извън урбанизираната територия. За този критичен участък има предпоставки при обилни валежи река Топчийска да нанесе щети на жилищни сгради и земеделски имоти в селото.

Областна администрация има изготвен проект за корекция и почистване на коритото на река Топчийска от село Побит камък през село Топчии до село Каменово, който е изпратен с искане за финансиране до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Областна администрация има изготвени проекти до комисията за още 6 участъка, за които очаква финансиране за изпълнението им.

През месец ноември ще бъде свикан Областният съвет за намаляване риска при бедствия, на който ще се разгледат дейностите на общините и институциите и ще се набележат мерки, които да влязат в годишните планове за намаляване риска при бедствия през 2024 година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *