Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград проведе годишно заседание

Областният управител Владимир Димитров откри годишното заседание на Областния съвет за превенция на домашното насилие /ОСПДН/ в област Разград, който не е заседавал от 2020 г., когато дейността му беше ограничена от пандемията от коронавирусната инфекция. Това съобщават от пресслужбата на Областна администрация.

Форумът се състоя в конферентната зала на х-л „Картуун“. Освен представителите на институции, които са членове на ОСПДН, на срещата присъства и Областният управител на област Търговище Гергана Цонева и нейният заместник Петя Кирилова. Модератор на събитието бе заместник областният управител Ивелина Игнатова.

„Още при встъпването ми в длъжност възобнових работата на Областния съвет и поех ангажимент за активната му дейност“, каза на откриването Владимир Димитров и сподели, че се радва, че област Разград е една от малкото, в които има изграден механизъм за сътрудничеството и координация на отговорните институции и организации за подкрепа на жертви на домашно насилие.

Той припомни също, че през последния месец заедно с общините и социалните служби заложиха в проекта на Национална карта на социалните услуги няколко специализирани социални услуги за подкрепа на хора, преживели домашно насилие, които ще бъдат финансирани като държавно-делегирана дейност. Разкриването им ще улесни работата на компетентните институции и ще бъде в голяма подкрепа на преживелите домашно насилие хора.

Актуализиран бе съставът на ОСПДН и на Областният оперативен екип към него.

Обсъдени бяха добри практики в сферата на превенцията на домашното насилие. Заместник председателят на ОСПДН Светлин Симеонов съобщи, че като иновативна добра практика Областният съвет за превенция на домашното насилие в област Разград е отличен с награда в категория „Социални практики“ в конкурса за добри практики на Института за публична администрация. Наградата представлява голямо признание за постиженията в работата на ОСПДН. През 2023 г. важно постижение е отличаването от Министерството на труда и социалната политика (2023 г.) на Областния съвет за превенция на домашното насилие, като добра практика и дадената препоръка на другите областни администрации в страната да я прилагат и в техните области.

Изказвания с анализ на статистически данни за последните 4 години направиха Председателят на Районен съд –Разград Нели Генчева и Заместник-районният прокурор в Районна прокуратура – Разград Веселка Събева. Статистика прочете и Ани Ганева – регионален координатор по въпросите на домашното насилие в  Областна дирекция на МВР – Разград. Ръст в броя на сигналите за домашно насилие отчетоха институциите. Област Разград е на трето място по подаване на сигнали за домашно насилие. По тази статистика стана ясно, че 1/3 от подалите сигнал за домашно насилие, впоследствие го оттеглят. Процентът на жени, претърпели насилие, е по-голям. Зачестяват случаи, при които насилникът е бивш партньор, с когото жените не живеят от години.

Превенцията е в две направление – жертвите се запознават със своите права, с цел да се избегне нещо по-лошо, а второто направление е – насилникът също се запознава с това, какво следва като наказание или последвал рецидив на насилие.

Все още нямаме кризисен център за жертви на домашно насилие, коментира в изказването си адвокат Димо Борисов от Центъра за съзидателно правосъдие. Председателят на Центъра Георги Милков направи задълбочен анализ на силните и слабите страни в работата на компетентните институции при прилагането на Закона за защита от домашното насилие и даде предложения за подобряване ефективността на работата на ОСПДН.

Заместник областният управител Ивелина Игнатова сподели, че област Разград ще си сътрудничи в тази насока в област Търговище, тъй като са близки географски, а също така наскоро поканиха за участие в сходно събитие на днешното – кръгла маса за домашното насилие в град Търговище, заместник-председателят на ОСПДН – Светлин Симеонов.

Дискусията завърши с приемане на отчет за дейността на Областния съвет за периода 2020 – 2023 г. Приет беше и План за дейността на Областния съвет през следващата 2024 година и Насоки за работата му за периода 2024 – 2026 г.

Един от членовете на ОСПДН Атанас Мичев представи анализ на изследване, направено с анкетни карти в седемте общини с въпроси за домашното насилие.

Участниците в заседанието се обединиха около извода,че обединените усилия, партньорството и сътрудничеството между компетентните институции през последните 3 години (2020-2022) допринасят за възходящата тенденция при осигуряване на съдебна защита на жертвите на домашно насилие.

Хората са все по-добре запознати с правата си и с прилагането на закона, ползват се от правата си и търсят защита.

В област ни се увеличава броят на пострадалите хора, които са стигнали до последната фаза на защита от насилие в семейството – подали са жалба до районния съд и са получили защита.

Високите резултати са благодарение на партньорството на ангажираните институции в област Разград, които прилагат Местния механизъм за приложение на Закона за защита от домашното насилие, подписан през 2011г. в град Разград по инициатива на Центъра за съзидателно правосъдие и участват в дейността на ОСПДН.

Местният механизъм в Разград и ОСПДН започват да генерира устойчивост на политиките в посока подобряване на координацията и сътрудничеството между институциите, повишаване на обществената информираност, професионална реакция на всеки подаден сигнал за домашно насилие, повишена взискателност към извършителите, насочване и подкрепа на пострадалите от домашно насилие.

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *