Областна администрация бе домакин на работна среща с представители на Регионален център на социалните предприятия в Габрово

Работна среща с представители на Регионален център на социалните предприятия в Габрово се проведе днес в Областна администрация. Обхватът на дейност на Регионалния център в Габрово включва всички области от Северен централен район, включително област Разград.

Заседанието бе открито от Областния управител Владимир Димитров, който благодари на експертите от Регионалния център, че са уважили поканата и са дошли в Разград да представят възможностите, които предлага организацията им.

„Надявам се в близко бъдеще и в нашата област да бъдат създадени социални предприятия“, коментира Димитров.

В срещата участваха представители на неправителствения сектор, на общините от област Разград, както и на Бюрата по труда в региона и представители на работодателски организации.

Министерството на труда и социалната политика полагат целенасочени усилия чрез прилагане на изцяло нова нормативна уредба, за оказване на подкрепа и насърчаване развитието на субектите на социалната и солидарната икономика, в частност социалните предприятия. Създават се условия за оказване на подкрепа и на лица в уязвимо положение за социално включване и самостоятелен начин на живот.

Регионалният център в Габрово е част от мрежата от шест фокус-точки, които Министерство на труда и социалната политика разкри в страната в Габрово, Ловеч, Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград. Те работят в подкрепа на социалните предприятия и за популяризиране на социалната и солидарната икономика. Екипът от Регионалния център представи това какво е социална икономика и кой може да участва в нея; как се регистрира социално предприятие; с какви насърчителни мерки държавата подпомага социално ангажираните работодатели; кои хора влизат в „уязвимите групи“.

Участниците в срещата обсъдиха нуждата от законодателни промени, за да се подобрят още повече солидарната и социалната икономика.

64 действащи социални предприятия има в страната – в Разград няма нито едно. Такива има само в 17 от общо 27 области.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *