Нов играч на зърнения пазар в края на жътвата на пшеницата, ще е активен и в изкупуване на царевица

В края на жътвата в Лудогорието се активизира нов играч на зърнения пазар в региона.

Всъщност „Пилко”ЕООД, което е част от една от най-големите компании в хранително-вкусовия сектор и лидер в производството на птиче месо “Амета Холдинг” АД, за трета година изкупува пшеница и царевица в региона. Работи предимно с по-големите агрофирми, но вече обръща поглед и към по-дребните производители. „За нас е интересно да изкупуваме зърно от региона на Разград, Шумен и Русе в базите ни, които са близки до местните земеделски производители. За фермерите също е по-изгодно да работят с нас, защото ще получат по-добра цена и авансово плащане” – обяснява управителят на „Пилко”ЕООД Любомир Лозанов. Една от целите на фирмата е да работи с повече местни доставчици в регионите, където са разположени основните производства. Аргумент е и името на фирмата – добре познат и коректен партньор.

Годината за пшеницата е добра, това не е само заради стимулиращите производството метеорологични условия, но и понеже с всяка година се използват все по-качествени торове и препарати за третиране на посевите, навлиза нова техника, с която земеделците обработват почвата и прибират реколтата.  По данни на Областна дирекция „Земеделие”-Разград към 18 юли от засетите с пшеница в Разградска област 493 267 дка площи са реколтирани 409 630 дка или 83% от посевите. Общото производство е 243 874 тона, а средният добив е 595 кг./дка. Сравнение с данни  от оперативния анализ за основните земеделски култури на Министерството на земеделието, храните и горите сочи, че средният добив е по-висок от този за страната – 527 кг./дка.

Данни на земеделското министерство относно пазарната ситуация при пшеницата пък сочат, че средната изкупна цена за последната отчетена засега седмица – 5-12 юли 2019 г. – пада. За хлебната пшеница понижението е от 315 на 290 лв./т., а за фуражната пшеница – от 276 на 271 лв./т.

При царевицата година е не просто добра, а необичайна, тъй като за втори сезон се чакат отлични добиви. Именно повече към царевицата е насочен интересът на „Пилко”ЕООД. Изкупуването започва с началото на прибирането на царевицата в Лудогорието.

Експертите препоръчват, тъй като и в останалите традиционни производители на зърно – Русия и Украйна – също се очаква добра реколта, сделките да се сключват още в началото на кампанията, докато пазарът не се е преситил от качествена продукция.

Данни на Министерството на земеделието, храните и горите сочат, че общият ресурс от царевица в страната за реколтна 2018/2019 г. към 12 юли е в размер на 3 879 813 тона, в това число производство от 3 478 013 тона, влезнали количества 26 800 тона и преходен остатък от реколта 2017/2018 г. – 375 000 тона. Общото потребление на царевица е 2 844 167 тона, от тях за вътрешно потребление 1 221 00 тона и напуснали количества 1 623 167 тона. Запасите от царевица по оперативна информация към 12 юли са 1 035 646 тона. Средната изкупна цена е без изменение спрямо предходната седмица – 276 лв./т., което обаче е по-малко от нивото през юли 2018 г., когато тон царевица се е търгувала за 289,75 лв.

Още факти и коментари от обзора на състоянието на зърнения пазар и движението на зърното можете да видите на сайта на МЗХГ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *