Не е било: правостоящи на обсъждането на бюджета

Голям интерес предизвика публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Разград за 2020 г. За пръв път на подобна дискусия имаше правостоящи, а продължителността й бе 2 часа и половина – съобщават от пресцентъра на Община Разград.

Основните рамки на проекта за бюджет представи Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев. Общият обем на проекта за бюджет за 2020 г. е в размер на 55 223 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 32 247 х.лв. и 22 976 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности. Общият обем на данъчните приходи е 4 905 х.лв. Те включват: данък върху недвижимите имоти – 1 430 х.лв., данък върху превозните средства – 2 200 х.лв., данък при придобиване на имущество – 1 100 х.лв., патентен данък – 80 х.лв., данък за превоз пътници – 55 х.лв., туристически данък – 40 х.лв. и др. данъци – 0,2 х.лв. Общият обем на планираните неданъчни приходи за тази група е 12 015 х.лв. В тях се включват: Приходи от управление на собственост – 6 514 х.лв., включващи приходите от стопанската дейност на общинските предприятия и приходите от наеми на общинска собственост и земеделски земи; Приходи от продажба на общинска собственост – 489 х.лв., които са обвързани с Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г.; Приходи от такси – планирани са на база размер на таксите и цени на услуги, определени в наредбите на Община Разград, натуралните показатели, отчетните данни за последните три години. За 2020 г. приходите от общински такси са в размер на 5 314 х.лв. Най–голям дял в тази група са приходите от таксата за битови отпадъци – 3 900 х.лв., следва таксата за детски градини – 404 х.лв. и таксите за административни и технически услуги – 370 х.лв. Изравнителната субсидия, която е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общината и е в размер на 2 304 х.лв. и включва 2 105 х.лв. субсидия за местни дейности и 199 х.лв. за зимно поддържане и снегопочистване. Увеличението на субсидията за местни дейности компенсира част от увеличението на минималната работна заплата. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 996 х.лв., като спрямо 2019 г. увеличението е с 93 х.лв. Преходният остатък за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности е  в размер на  4 888 х.лв.

Кметът Денчо Бояджиев представи и по-големите обекти, за които е предвидено финансиране през тази година: основен ремонт на път RAZ 2116/II-49, Манастирско- Разград/-Островче- до границата общини /Разград-Лозница/ – Сейдол; основен ремонт на път RAZ 1118/II-49, Разград-Киченица/-жп гара Разград – Раковски – Киченица/ II-49 /; основен ремонт на ул.Странджа /от бул.”Априлско въстание” до фурна “Лазаров”/; проектиране и изграждане на кръгови кръстовища на ул.Странджа /до БИЛЛА и на кръстовището с ул. „Грънчарска/ и на бул. “Априлско въстание” и ул. “Пета” (до Автогарата); благоустрояване около спортна зала “Абритус”; изграждане на канализация и асфалтиране ул. “Преслав” – от ул. “Перистър” до ул. “Сливница”; отводняване на уличното платно до Нов гробищен парк; изграждане на улична канализация по ул. “Кресна”, ул. “Бабуна”, ул. “Бенковски“, от ул. “Странджа” до ул. “Битоля“, канализация с.Дянково и др.; изграждане на система за видеонаблюдение с обхват територията на кафе-аператив и нощен клуб “Сохо”, хотел “Cartoon”, кооперативен пазар ж.к. „Орел”, кръстовището на бул. “България” и ул. “Бузлуджа”; изграждане на детска площадка за деца инвалиди; път в с.Гецово – продължението на ул. „Ив.Вазо” покрай игрището до републиканския път; текущи ремонти на част от улици в гр.Разград: „Перистър“, „Казанлък“, „Преспа“, „Е.Димитров“, „Ахелой“, „Весела“, „Брегалница“, „Полк.Марков“ , „Н.Пенев“, „Плиска“, „Околчица“, „Дондуков“ и др. Голяма част от приоритетните обекти са по сигнали на граждани по наболели проблемни участъци – уточни Кметът Бояджиев.

По време на обсъждането гражданите имаха множество предложения и идеи за реализация. Становища по тях изразиха кметът Денчо Бояджиев и заместниците му Добрин Добрев, Милена Орешкова и Мирослав Грънчаров. Сред исканията на гражданите бяха за: поддържане на детските площадки, поставяне на повдигнати пешеходни пътеки, допълнително отпускане на средства за прилагане на метода Монтесори в детските градини, допълнителни средства за изграждането на Военния мемориал, за ремонт на централната улица в село Мортагоново,  увеличаване на броя на камерите за видеонаблюдение и ефективното им използване по отношение на безопасността на движението, осигуряване на трайно решение за отопление на детската градина в село Гецово, осигуряване на електронен достъп до общия устройствен план на града, промяна на маршрута на автобусите по линия №5 с включване на магазин „Кауфланд”, изработване на концепция за придвижването с велосипед и пеша. Имаше и предложение за подобряване ефективността от събиране на наложени глоби за неправилно паркиране, както и за премахване на изоставени от години автомобили. Поставен бе и въпросът за ефективно решаване на проблемите с безстопанствените кучета с чипиране и кастриране. Възникна и идея преди подготовката на следващия бюджет да се проведе предварително обсъждане  във връзка с инвестиционната дейност, свързана с ремонтите на пътища и велоалеи.

„Благодаря на всички участници в публичното обсъждане, сериозното присъствие и отношение показва загрижеността на гражданите към проблемите на Общината, които могат да се решат само в диалог” – завърши дискусията г-н Бояджиев.

 

 

One Reply to “Не е било: правостоящи на обсъждането на бюджета”

  1. Само побелели глави и боядисани коси на бабички!? С третата възраст ли ще се развива Разград!?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *