На сесия на Общинския съвет намаляват броя на Почетните граждани, „Паркова” отново става забранена, намаляват таксите на общински имоти заради Коронавируса

Разград

15 докладни записки са включени в дневния ред на заседанието на Общински съвет-Разград днес. Сесията е с начален час 13,30 ч., ще се проведе в залата на 11 етаж на Община Разград. Може да бъде наблюдавана онлайн на сайта на Община Разград и на телевизия КИС 13.

Сред темите, които местните парламентаристи ще обсъждат, е възлагане изпълнението на услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа + в община Разград“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“. Проектът обезпечава услугата за период от 12 месеца. Докладната е внесена от Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев.

Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев пък е вносител на проект за нов Правилник за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград. Преди да бъде обсъден на заседанията на постоянните комисии и внесен на сесия, проектът е обсъждан и с ръководителите на групите общински съветници, а темата стои на общественото внимание от дълго време. Целта на проекта е създаване на по-добре систематизирана и ясна регламентация на почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград. Сред новите моменти е въвеждането на ограничение относно броя на номинираните за отличието „Почетен гражданин на Разград“ – предложението е всяка година да се определят до двама носители на званието с изключение на случаите на удостояване посмъртно. Подробно е регламентирано и присъждането на останалите десет почетни звания и награди, които се присъждат за заслуги в определени сфери на обществения живот – култура, образование, социално дело, младежки дейности и други.

Сред темите за обсъждане на сесията е и приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Разград за периода 2021-2030 г.; извършени корекции по бюджета на Община Разград през второто тримесечие на 2021 г.; изменение на бюджета на Община Разград за 2021 г. Внесено и предложение за приемане на мерки за защита на наематели на общински обекти, представляващи заведения за хранене и развлечения, вследствие на усложнената епидемиологична обстановка. Фирмите са общо 5, а имотите, които ползват – 6. Предложението на общинската управа е да бъдат освободени от заплащане в размер на 60% от дължимата месечна наемна цена за времето от 28.11.2020 г. до 28.02.2021 г. и от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

В дневния ред на местния парламент е и предложение за допълнение на Наредба №12 на Общински съвет-Разград за организацията на движението по общинските пътища и улици на територията на Община Разград, свързано с възстановяване на забраната за движение на МПС по ул. „Паркова“ в Разград.

Внесени са и докладни записки за разпореждане с общинска собственост: провеждане на търг за продажба на поземлен имот; учредяване на безвъзмездно право на ползвани върху част от имот горска територия – частна общинска собственост; учредяване на възмездно право на пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост и други.

 

 2,203 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *