На местна конференция на БТА представиха успешни проекти от Лудогорието

Успешни европроекти в област Разград обсъдиха участниците в първата местна конференция по проект “Европа на Балканите: Общо бъдеще”, която се състоя днес в пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА) в лудогорския град. Това съобщават от БТА.

Проектът “Европа на Балканите: Общо бъдеще” се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия и надгражда вече осъществения проект “Европа в България: общо бъдеще”. Сред целите на проекта са: по-добро разбиране на ролята на политиката на сближаване, вкл. на Балканите; повишаване на осведомеността за проекти, финансирани от ЕС чрез Кохезионната политика; насърчаване на открит диалог за резултатите от изпълнението ѝ на местно ниво, както и на гражданското участие по въпроси, свързани с политиката на сближаване. Това е пореден проект след “Европа в България: Общо бъдеще”, осъществен от БТА.

Приветствие към всички присъстващи на форума отправи областният управител на Разград Владимир Димитров. ” Сближаването на страните в Европейския съюз е посоката, по която и ние се движим и всички усилия и инициативи, които я подкрепят са правилни и необходими. Това е процес на обмен на добри практики между всички, които членуват в този съюз”, отбеляза той пред участниците на форума. Областният управител отбеляза важната роля на събития като тази конференция, които дават възможност за популяризиране на тази политика сред обществеността. „Също така на форуми като този могат да се видят нагледно всички резултати от изпълнение на политиката на Европейския съюз на местно ниво. Разград има нужда от инициативи, на които могат да се показват вече реализираните проекти, но могат и да се водят разговори за напредъка, който се постига“, добави Димитров. Той допълни, че превръщането на Разград в модерен европейски град е обща задача и работата в тази посока е ежедневна.

„Щастлив съм, че мога да бъда част от тази конференция. Такива конференции са ползотворни и полза за местните общности, за да се популяризира дейността на общините“, каза Добрев на форума, организиран от БТА. Той бе категоричен, че наред  с инфраструктурните проекти и осигуряването на по-добра материална база на културните институции, важен елемент от социалните функции на всяка една община са проектите, с които се подпомагат уязвимите групи от местната общност. Те са ключови за подкрепа на съгражданите в риск, допълни той. Такъв проект, които допринася за подобряване на качеството на живот, е „Грижа в дома“. Проектът е с продължителност 14 месеца от 1 март 2023 г. на стойност над 1,400 млн. лв. Проектът спомага за предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда. Това е едно почасово подпомагане на възрастни хора и такива с увреждания, които имат нужда от краткосрочна подкрепа. Капацитетът на услугата е 245 души. Тя се изпълнява в Разград и 17 населени места и обхваща сериозен процент от населените места и жители на региона. Хората, които в момента се обслужват, са общо 325, посочи Добрев.

Впечатленията си като потребител на социална услуга сподели пред участниците в конференцията Кера Малчева. Жената благодари на Общината от името на самотните, болни и стари хора в региона, които срещат подкрепа по проекта. „Аз съм потребител отскоро. Жената, която ме обслужва и всички работещи по проекта се справят много добре. Благодаря от името на старите хора, които в Разград стават все повече“, каза Малчева.

Домашният помощник Милка Михова каза, че работи това вече седем години. „Обслужвам възрастни хора – почиствам, пазарувам, ходим на разходка, на лекар. Медицинската сестра също идва редовно и оказва грижи. Доволна съм. Ако съм знаела преди, че има такъв вид работа, може би по-рано щях да започна“, каза Михова. Тя сподели, че е работила в различни сфери, била е лаборант, сега се чувства удовлетворена. Във форума участва и секретарят на община Разград Нели Добрева.

По-смело да отстояваме позициите на България пред институциите на Европейския съюз, да имаме по-голяма отговорност, когато изграждаме доверие към тях. Това е една от прагматичните идеи, които предложи Юлиян Данаилов, управител на Областен информационен център – Разград. По думите му България е нормална държава членка и трябва по-смело да говори за това, което иска, за да може то да е по-леко като изпълнение по веригата надолу.

Данаилов заяви още, че трябва ефективно да комбинираме евросредствата с частните инвестиции. „Европейските пари са едва пет на сто, ние трябва да привлечем частните инвестиции в публично-частни партньорства на всички нива. Да дадем възможност на частния субект на свой риск и на своя сметка да се включва и да бъде бенефициент на тези пари или партньор в тяхното потребяване“, посочи управителят на ОИЦ. Сред другите му идеи са повече пари за интегрирани териториални инвестиции и за регионите в България, както и да използваме водните басейн в и около градовете. „Има чудесни примери от ЕС, в които водните басейни са източник на доходи – транспорт, риболов, енергия, бизнес и туризъм. Ето например община Разград развива идеята за поречието на Бели Лом“, отбеляза Юлиян Данаилов. По думите му трябва да се направят транспортни и логистични центрове с интермодални терминали като пристанището в Констанца.

Според него България спокойно може да бъде ментор на балканските държави в присъединяването и членството им в ЕС, да бъдем по-независими от външни фактори и да сме по-конкурентоспособни с по-висока добавена стойност на нашето производство. Той наблегна също на по-високите заплати и изкуствения интелект. „След 5-6 години икономиките ще се делят на два вида – които използват или не изкуствен интелект. Надявам се България ще бъде от тези, които използват. Трябва да го развиваме”.

Възнагражденията у нас трябва да се повишават системно, особено за квалифицираните кадри, за да останат у нас. Ако нашите доходи достигнат 80 процента от европейските, хората ще се върнат у нас“, смята управителят на ОИЦ в Разград. Той говори и за предизвикателствата и възможности пред България, Балканите и Европа, като отбеляза, че те трябва да се справят с много сериозни процеси като климатичните промени и въоръжените конфликти. По думите му също трябва да направим „разумен зелен преход на принципа „бързай бавно“. Важен фактор е и лидерството на ЕС в света, а друго предизвикателство са новите технологии, смята още Данаилов.

Като община работим с ОИЦ от 2011 г. и ползотворно си сътрудничим в годините. ОИЦ имат значима роля в информирането на общността и бизнеса, за да знаят със своята проектна идея как могат да участват и да получат европейско финансиране, посочи Савова. По думите ѝ повечето от инициативите на ОИЦ са се наложили като успешни практики.

Даниела Савова бе категорична, че за община на Лозница европейските средства са от особена важност, тъй като имат ограничен бюджет. „Затова ние сме доста активни и по всякакъв начин и се опитваме да се възползваме от европейските програми и да увеличаваме нашия общински бюджет“, каза тя.

Представителят на Община Лозница съобщи за проекти, по които в момента се работи. Става дума за проектни идеи по Националния план за възстановяване и устойчивост – процедура за обновяване на уличното осветление. Идеята е да обновим цялостно осветлението и да повишим неговата енергийна ефективност, като приложим модерна технология, каза специалистът.

Други два проекта, които ще бъдат реализирани в Община Лозница, са за санирането на жилищни сгради. „Имаме 100 процента успеваемост за подкрепа на санирането първия етап. Две сдружения на собствениците подадоха документи и двете получиха финансиране“, съобщи Савова. Предстои над 80 обекта – в блок „Дружба 24“ и блок „Лудогорие“ да бъдат обновени, като в дейностите по енергийна ефективност ще бъдат вложени близо 1,5 млн.лв.

Областната администрация в Разград и окръг Гюргево в Румъния успешно реализираха проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., каза Светлин Симеонов, директор на дирекция „Административно правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация – Разград. Проектът е изпълнен в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара – Разград.

Той посочи, че Областната администрация в Разград, заедно с други регионални и местни власти, университети, работодателски организации и представители на бизнеса, се включва в проект „Ускорена дигитализация на микро, малки и средни предприятия в Северен централен район, чрез изграждане и развитие на Европейски цифров иновационен хъб”. Финансиране за него е от програма „Цифрова Европа” 2021-2027 г. Водещ партньор е Регионалният иновационен център „Амбициозно Габрово”, а партньори освен Областната управа на Разград са: Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, НВУ „В. Левски” – Велико Търново, Сдружение „Startup Factory” – Русе, Община Силистра и националния Клъстер по мехатроника и автоматизация.

Предвижда се създаване на Европейски цифров иновационен хъб за Северен централен район (СЦР), който като единна точка да предоставя услуги по дигитализация на бизнеса и администрацията. Цифровият иновационен хъб за СЦР се планира да бъде изграден в Техническия университет в Габрово, а за функционирането му ще бъде ангажиран научният капацитет на участващите университети и организации. Предвижда се цифровият хъб да има децентрализирани офиси във всички други области в района – Разград, Русе, Велико Търново и Силистра. Областна администрация Разград ще осигури разкриване на такъв офис в областта, който да бъде близо до местните фирми с консултантски услуги за цифровизация, ще организира събития, демонстрации и обучителни семинари, ще извършва проучвания на нуждите от цифрови решения, допълни Симеонов.

Съобщено бе, че Областната администрация е партньор и по проект The Time Travel: Digital Storytelling for Cultural Heritage Experiences, по програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027 г.). Консорциумът по проекта включва девет партньори от пет държави от ЕС. Водещ бенефициент е Община Албуфейра, Португалия. Целта на проекта е опазване, дигитализиране, социализиране и популяризиране в целия ЕС на туристически обекти, представляващи културно-историческо наследство, чрез модерни иновативни дигитални техники – представяне и преживяване на интересни истории посредством виртуална реалност и добавена реалност, обясни експертът.

За проектите в сферата на образоването говори заместник-директорът на НПТГ „Шандьор Петьофи“ в лудогорския град Ивелин Иванов. Той съобщи, че през последните 10 години гимназията е успяла да реализира повече от 15 европейски проекта на стойност около 3 млн. лв. Предстои реализирането на проекти за над 4 млн. лв. от новия програмен период.

„Предвид бюджета на училищата тези проекти и програми са съществен начин за модернизация на базата, осъвременяване на оборудването, за засилване на мотивацията за учене, за по-добра подготовка и за по-добра реализация в професията“, посочи зам.-директорът.

Стана ясно, че от предходния програмен период гимназията е работила по два проекта по ОП „Региони в растеж“, които са вече завършени. Първият е за строително монтажни работи, а другия – за доставка на оборудване. Строителството е изпълнявано в продължение на две години, като са инвестирани  около 1,5 млн. лв. Другият проект е за доставката на оборудване на стойност 480 000 лв. Имало е известно забавяне, но последните доставки ще бъдат през февруари, каза Иванов.

През новия програмен период инвестициите на учебното заведение ще са за над 4 млв. лв. по Плана за възстановяване и устойчивост.  Първият проект е за изграждане на СТЕМ среда. Стойността му е 360 000 лв., които ще се използват за създаване на учебна среда от ново поколение, а целта е да повиши интереса към научите и научните изследвания. „Интересното, заложено от нас, са технологии, които визуализират 3D обекти в пространството, с които ученикът може да взаимодейства и да наблюдава различни процеси“, каза заместник-директорът.

Основен проект по ПВУ е изграждане на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение на стойност близо 3,5 млв. лв., финансиран от ЕС. „Освен гордост за нас, проектът е гордост за нашия град“, категоричен бе Иванов. Според ръководството на училището стремежът е създаване на по-благоприятна и приветлива среда за обучение. От бюджета са предвиди над около 2,5 млн. лв. за ново оборудване и технологии. Другите пари – около 1 млн.лв., ще променят изцяло атмосферата в училището. Ще бъде изградена собствена фотоволтаична централа, която  ще покрие енергийните нужни на училището. Ще бъде променена и инфраструктурата, за да бъде осигурен достъп до всяка точка на хора в неравностойно положение.

Следващата конференция по проекта ще бъде във Велико Търново на 25 февруари. До август 2024 г. БТА ще организира дискусии в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Казанлък, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Самоков, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, както и трансгранични конференции в Белград, Босилеград, Букурещ, Одрин, Скопие и Солун.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *