Назначават още 35 домашни помощници, които ще обслужват 220 нуждаещи се

Разград

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната Община Разград подаде искане за сключване на допълнително споразумение за 351 495,00 лева по операция BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.

Това съобщават от пресцентъра на Община Разград.

Чрез тях ще се надградят дейностите по изпълнявания проект BG05M9ОP001-2.040-0109-C01 „Създаване на звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж гр. Разград“,  Процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и ще се отговори на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

В момента по изпълнявания проект работят 16 домашни помощници, които се грижат за 130 човека.

Ще бъдат назначени още 35 домашни помощници, които да обслужват 220 нови потребители на територията на общината. На потребителите ще се предоставя патронажна грижа, свързана с доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора).

По проекта са допустими следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Възрастни в риск – лице, което е в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; лице или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

 

Звеното за патронажна грижа към Домашен социален патронаж гр. Разград вече работи активно с кметовете и кметските наместници на селата, за да се обхванат желаещите потребители  от населените места на територията на цялата община.

Проектът ще продължи до края на декември тази година, а информация за начините за включване на потребители и набирането на домашни помощници ще бъде публикувана на официалната интернет страница на Община Разград.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *