Над 150 милиона от европроекти в Лудогорието през последните 8 години

От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на 2021 г., в Лудогорието по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда”, са сключени 432 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 99 817 790 лева. Реално изплатените средства по тях са 66 508 029 лева. Това съобщават от Областния информационен център-Разград.

Шестдесет и три проекта са финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси”. 40 са насочени към подкрепа на уязвими групи в обществото – хора с увреждания и възрастни, деца и семейства в неравностойно положение, маргинализирани общности в непривилегирована позиция на пазара на труда, нуждаещи се от социално-икономическа и образователна интеграция. С 4 проекта са създадени социални предприятия, които подобряват качеството на живот и преодоляват последиците от социално изключване и бедността на тези хора. Проектите в тази група се изпълняват от местните власти и неправителствени организации.

Петнадесет проекта дадоха възможност за създаване на нови работни места и трайна заетост, подобриха квалификацията на наетите в малки фирми, и повишиха мотивацията и активността на младежи и трайно безработни на пазара на труда.

В четири фирми от Лудогорието се изпълниха проекти, с които се подобри работната среда чрез осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд и почивка, и бяха закупени  колективни и лични средства за защита. Проведени бяха интерактивни обучения за специфичните рискове на работното място по отношение на използвани материали, оборудване, работни процеси, характерни източници на нервно-психично натоварване и професионален стрес. Подобрени бяха процесите по управление на безопасността и здравето чрез внедряване и сертификация на стандарт за безопасност OHSAS 18001.

По Оперативна програма „Храни” са приключени 13 проекта към края на годината. Продължава изпълнението на 6 проекта по процедура „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от Covid-19”.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” подкрепя 270 проекта.

От тях 10 са за инвестиции в подобряване на производствения процес и експортния потенциал на фирми от различни сектори – научно-изследователска и развойна дейност в областта на растениевъдството, производството на селскостопанска техника, специални изделия и оборудване, металообработка, хлебопроизводство, мебели и др.

С шест проекта е подобрена енергийната и ресурсна ефективност в предприятия от фармацевтичната промишленост, строителството, полиграфията и машиностроенето.

По проект е закупено специализирано оборудване и са въведени системи за управление на бизнес процесите и за репортинг и бизнес анализ в предприятие от опаковъчната индустрия.

Девет предприемачески идеи получиха финансова помощ за развитие на производството на високотехнологични изделия и предлагане на иновативни услуги – изработване на биореактори с лабораторно приложение, проектиране и архитектура, в ИТ-сектора и производството на бои.

2 фирми използваха възможността да подобрят пазарното си присъствие и да получат софтуер по Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

Над 240 предприятия в Лудогорието от всички сектори получиха подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

По Програмата за морско дело и рибарство в Разградска област се изпълняват 3 проекта, с общ размер на инвестициите от над 1,5 млн. лева. Два от тях са за изграждане и оборудване на предприятия за интензивно отглеждане на риба, а един – за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 на производители на риба и други водни организми.

Програмата за развитие на селските райони финансира общо 189 договора за безвъзмездна помощ в региона, на обща стойност 54 904 583 лева.

Сумарно от началото на програмния период до момента, в Разградска област с евросредства по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство са финансирани 624 проекта, с обща стойност на инвестициите 156 259 783 лева.

 4,665 total views,  6 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *