Мирослав Цанев: НЯМА БЪДЕЩЕ ДЪРЖАВА, КОЯТО ПРОГОНВА МЛАДИТЕ СИ ХОРА В ЧУЖБИНА

Мирослав Цанев е кандидат за народен представител от листата на „Демократична България-Обединение”. Неговата позиция за причините младите хора да емигрират и визията на „Демократична България за противопоставяне на негативната тенденция:

Всяка година България се стопява с около 30 хиляди души. Статистиците казват, че това е равно на един средно голям град у нас. Хората, които  не работим с цифрови извадки, виждаме всяка вечер тъмните прозорци на жилищните сгради в кварталите, където живеем, минаваме покрай  пустеещите къщи в селата и полупразните  училища и  детски градини в малките  населени места.

Тази тенденция души бавно България от десетилетия, но  в последните години трендът на младите и образованите, които емигрират, тръгна ускорено нагоре. Започнаха да търсят живот в чужбина семейства и хора, които имат работа и материални условия за живот у нас. Подгони  ги  потъналата в корупционни схеми и беззаконие държава на ГЕРБ и Бойко Борисов.

В резултат на това България днес се намира в една низходяща демографска спирала, характеризираща се с продължаващо намаляване на населението и неговото застаряване, както и със сериозни регионални дисбаланси. Ако тази деградация не бъде прекъсната скоро, в един момент ще бъде премината границата на необратимостта.

Според представители на българския бизнес недостигът на работна ръка – както квалифицирана, така и неквалифицирана – вече е препятствие номер едно пред намеренията за чужди и български инвестиции у нас. Ясно е също така, че намаляващият брой плащащи социални и здравни осигуровки при нарастващ брой на потребители от пенсионните, социалните и здравноосигурителните фондове ще поставят последните пред сериозни финансови предизвикателства.

Ние, от Демократична България, имаме  визията как да  се противодейства на тази негативна тенденция. Нуждаем се от едно задружно национално усилие за постигане на настоящата голяма стратегическа цел на страната – трайното преобръщане на тенденцията за намаляване на българското население.

Приоритетните средства за постигането на тази цел могат да се търсят в три основни направления: повишаване на раждаемостта, намаляване на младежката емиграция и проактивна имиграционна политика. Нашата програма съдържа поредица от стратегически стъпки, които могат да предизвикат промяна:

  • Предоставяне на данъчно облекчение за деца

Въвеждане на повишена годишна данъчна отстъпка от по 2400 лв. отделно за второ и всяко следващо дете, родено след 1 януари 2021 г. и ненавършило 10 години. За целта от сумата от годишните данъчни основи общо за двамата родители по чл. 17 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се приспадат по 2400 лв. отделно за всяко такова дете. Данъчното облекчение се предоставя на семейство, самотен родител или осиновител/и и се ползва до размера на годишния данък върху доходите.

  • Облекчение за ипотечните заеми на млади семейства и съвместно съжителстващите двойки с деца

Държавата да изплаща части от ипотечния заем за закупуване на жилище в размер на 3000 лв. при раждането на второ дете и 5000 лв. при раждането на всяко следващо.

  • Поемане от НЗОК на всички необходими репродуктивни процедури, както и на пълния пакет медицински услуги, касаещ женското здраве

Около 150 000 са двойките с репродуктивни проблеми в България и от подобен порядък са българските деца, които биха се родили при подкрепа от страна на държавата.

  • Предоставяне на преференциален заем за обучение в български и чужди висши училища

Заемът се отпуска въз основа на договор с работодател, като половината от необходимите средства се осигуряват от държавата чрез данъчни облекчения за работодателя. Заемът се опростява след изпълнение на поетите задължения за трудова заетост в страната за определения в договора срок. В случай на неизпълнение заемът се връща с разумна и предварително договорена лихва.

  1. Развитие на политиките за привличане на млади хора с български произход, живеещи извън територията на страната

Увеличаване на приема във висши училища в България на студенти, докторанти и специализанти от българските общности зад граница за обучение в приоритетни за страната професионални направления и специалности, за които е установен недостиг на кадри, с цел по-успешна и бърза реализация на пазара на труда в България след завършване на обучението.

В 46-то народно събрание представителите на Демократична България ще предложим нормативни промени, които да гарантират изпълнението на  застъпените от нас демографски политики. Ще се фокусираме върху измерими и реалистични цели в средносрочен план за следващите 5–10 години, с конкретни срокове и целеви показатели за ръст на раждаемостта, намаляване на брутните загуби от изтичане на активно население и деца в резултат на емиграцията, увеличаване възвръщаемостта сред емигриралите българи и привличане на имигранти чрез проактивна имиграционна политика.

Прилаганите демографски мерки ще се надграждат в зависимост от ефекта на отчетените резултати от тяхното прилагане спрямо вложените средства.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 1,995 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *