Министър за втори път на сесия за разградските миризми, този пък по-конкретен: мирише от заустванията в река Бели Лом

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов участва в извънредно заседание на Общински съвет-Разград, свикано по искане на 12 общински съветници. Сред присъстващите на сесията бяха и: народният представител Антоанета Цонева, заместник-министрите в МОСВ инж. Петър  Димитров и Ренета Колева, областният управител Владимир Димитров, заместник областният управител Ивелина Игнатова, директорът на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова, управителят на „Водоснабдяване-Дунав“ инж. Стоян Иванов. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Основна тема на дискусиите по време на извънредната сесия бе доклад от зам.-министър Петър Димитров до министър Юлиян  Попов във връзка с дейността на ведомството по повод многократните сигнали за наличие на неприятни миризми в Разград и обвързването им със състоянието на водите на река Бели Лом.

Преди да бъде представен докладът Министър Попов припомни, че това е второто му участие в заседание на местния парламент в Разград, като първото през месец август 2023 г. е дало повод да се ускори работата по подготовка на национална програма, свързана с регламентиране на проблема с неприятните миризми. Екоминистърът съобщи, че работата по програмата е на фаза междинен доклад, като се очаква до средата на февруари да бъде готов и окончателният  документ, подготвян от работна група от представители на различни институции. Министър Попов обърна внимание, че този проблем не е еднозначно решен в европейското законодателство, като различните държави прилагат различни практики. „Това е много сложен въпрос, който не може да се реши от една институция“ – допълни министърът. Той увери, че докладът ще завърши с конкретни предложения за решения на различни равнища и сектори, като сред вариантите е изготвяне на нов Закон за миризмите или промяна на съществуващи закони, така, че да станат ясни отговорностите и на местната власт, и на МОСВ, на МЗ, МТСП, МРРБ.

И Министър Попов, и неговият заместник акцентираха, че комплексният подход е приложен успешно при обследване на проблема с миризмите в Разград. Инж. Димитров представи подробни данни за извършените проверки в Разград и по поречието на река Бели Лом в различни участъци от областния център до Дряновец. Зам.-министърът обяви, че в проверките са участвали представители на Община Разград – настоящият кмет, тогава зам.-кмет, Добрин Добрев и настоящият общински съветник, тогава зам.-кмет, Мирослав Грънчаров, както и представители на РИОСВ-Русе,        Басейнова дирекция-Дунавски район. „Това бе много добър пример за съвместна работа между местната власт и държавните контролни органи и даде прекрасни резултати“ – каза инж. Димитров. Само за месец проверките са били 6, продължили са и през следващи периоди.  Освен теренният обход и взетите множество проби от реката и от заустванията е използвано и заснемане на района с дрон. Сред изводите на експертите е, че има инцидентни и периодични замърсявания, циклични залпови изпускания. В различните зауствания са установени различни завишавания на нормите – след Градската пречиствателна станция се отчита замърсяване от непречистени отпадъчни води с битово-фекален характер; допълнително замърсяване на река Бели Лом по биогенни, елементи, сулфати и БПК5 се отчита след точката на заустване на „Биовет“АД; след заустването на „Водстрой“ – превишавания на електроповодимост; след заустването на „АДМ-Разград“ – превишавания на азот-амониев (част от биогенните замърсители); след заустването на „АДМ-Разград“ и „Водстрой“ се установява повишаване и на концентрациите на хлориди, сулфати, част от биогенните замърсители и на стойността на електропроводимостта. Анализите на експертите сочат, че заустваните в реката и дерето  отпадъчни води водят до замърсяване на река Бели Лом в района на Разград. С цел събиране на по-голям брой данни, които да послужат за допълнителна преценка за приноса на всеки от разгледаните източници за замърсяване, Басейнова дирекция е възложила извършване на допълнителен проучвателен мониторинг. На водните проби е назначено изпитване по един и същи показатели, за да може да се определи въздействието на отделните потоци. Допълнително ще бъде събирана и информация за производствената дейност на отделните предприятия в района и възможните емисии на замърсители в отпадъчните води. След получаването на резултатите от проучвателния мониторинг ще се извърши допълнителен анализ и оценка на източниците на натиск и състоянието на река Бели Лом в района на град Разград.

Дейностите във връзка със сигналите за неприятни миризми в Разград представи и директорът на РИОСВ-Русе Цонка Христова. Тя съобщи, че през миналата година в Разград са извършени 4 планови и 15 извънредни проверки. След тях са наложени и санкции: месечната глоба на Градската пречиствателна станция е било 42 358 лв., след предприети мерки е намалена на 176 лв.; месечната санкция на „Биовет“АД е 8672 лв. Проверки ще има и през настоящата година – категорична бе Цонка Христова. Тя коментира още, че трябва да се регулира въпросът какви води приема Градската пречиствателна станция, тъй като в голямата си част те са промишлени.

По предложение на общинския съветник Елка Неделчева Кметът Добрин Добрев представи информация за извършените действия по отношение на проектирането на реконструкцията на Градската пречиствателна станция. Той обяви, че Община Разград е успяла да защити проекти в Инвестиционната програма за общински проекти в Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. за над 43 милиона лева, като това е станало след срещи с представители на държавната власт, с депутати от различни политически сили, с които е постигнат консенсус за важността на обектите, както и със съдействието на Областна администрация. Един от проектите е  „Инвестиционен проект в работна фаза за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води в Разград“, стойността му е 1 050 000 лв. Кметът Добрин Добрев заяви, че работата по проекта е на фаза доуточняване на финалните показатели за обявяване на задание, които са необходими, за да се получи качествен инвестиционен проект, участие в тази дейност оказват и от “Водоснабдяване-Дунав“. „В най кратък срок се надяваме да обявим обществена поръчка“ – заяви още г-н Добрев. Той допълни, че изработването на инвестиционния проект е изключително важна стъпка, която се предприема от местната управа и се надява да се намери нужното финансиране.

Г-н Добрев отправи благодарност към Министър Юлиян Попов и неговия екип за свършената работа и за ползотворното сътрудничество между институциите. Кметът се обърна  към Министъра и с молба анализът с резултатите от проверките да се изпрати с писмо на Община Разград и Общинския съвет, за да може да се използва като официален документ и се извини за способа, по който министърът и екипа му бяха извикани за представяне на доклад, депозиран до представителя на най-висшия орган в държавната власт. Кметът Добрин Добрев изрази надежда, че сътрудничеството между държавната и местната власт ще продължи в градивен порядък по разрешаване на проблема на разградчани с неприятните миризми.

Със 17 гласа „за“, 8 „против“ и 1 „въздържал се“ съветниците решиха произнасянето по докладната записка, внесена от 12 общински съветници, да бъде отложено за следваща сесия, като се разгледа и на заседания на постоянните комисии с участието на допълнително поканени експерти за разяснение на експертната информация в него.

В началото на заседанието съгласно Правилника за дейността на Общинския съвет след предварително записване имаше и изказване на гражданин по темата – Георги Милков от Център за съзидателно правосъдие.

Следващото заседание на Общинския съвет ще е тържествено – на 26 януари, в навечерието на Деня на Разград 28 януари.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *