Минимални отклонения откри екоинспекцията в отпадъчните води

РИОСВ-Русе получи протоколите от изпитване на пробите отпадъчни води (ОВ), взети през юли от ГПСОВ-Разград, от изходната точка на пречиствателната станция на „АДМ“ ЕАД и от две пробовземни точки на „Биовет“ АД-клон Разград. Извънредните проби ОВ са изпитани  от Регионална лаборатория – Русе към ИАОС, по повод постъпила писмена жалба за разпространение на миризми в гр. Разград. Пробите са изпитвани по показатели и индивидуални емисионни ограничения, записани в разрешителните документи за заустване, издадени на дружествата по реда на Закона за водите. Това съобщават от пресцентъра на РИОСВ.

Единствено в отпадъчните води на „Биовет“ АД-клон Разград е установено минимално отклонение по показател химична потребност от кислород (ХПК). За същото отклонение на дружеството вече е наложена текуща месечна санкция в размер на 212 лв. на база  предишно пробонабиране.

Контролът за условията в разрешителните документи продължава съгласно плана за контролна дейност и  заповедта на министъра на околната среда и водите, който предвижда две пробонабирания в рамките на календарна година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *