Милена Орешкова: ИНВЕСТИЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ СА КЛЮЧЪТ КЪМ УСПЕХА НА ДЪРЖАВАТА

Милена Орешкова е кандидат за народен представител от Демократична България. Ето нейната позиция относно развитието на българското образование:

България е част от глобалния свят и процесите, които характеризират  съвремието ни, неизбежно оказват влияние върху живота на всеки от нас.

Аз съм родена и израснала в Разград, тук съм отгледала децата си, тук живея и работя. Като учител и директор на училище всеки ден се срещам с деца и  родители, с колеги. В качеството ми на дългогодишен общински съветник и по времето, когато бях заместник-кмет, имах задължението и отговорността да участвам във формирането на образователните политики на местно ниво. Смея да твърдя, че познавам проблемите и дефицитите в сферата на училищното образование, защото съм част от професионалната общност на учителите.

Ние, в Демократична България, вярваме, че в постигането на устойчиво развитие на страната ни, решаващо значение има и ще има човешкият капитал на България. Децата и младежите, които днес ходят на училище, ще бъдат тези, които ще отстояват утре мястото на нашата държава в свят, който върви към нова индустриална и дигитална революция. Новите поколения ще се изправят пред предизвикателствата на климатичните промени. На техните плещи  ще тежи отговорността за бъдещето на демокрацията.

За да могат днешните деца да станат строители на свят, в който хората заедно и поотделно създават добавена икономическа стойност, развиват предприемачество и иновации, и да живеят в общество, гарантиращо  свободата на личността, правовия ред и сигурността, те трябва да започнат да учат как се постига това още в училище.

Дисбалансът във финансирането и материалната база в системата на училищното обучение вече е натрупал тежки дефицити, които снижават качеството на образователния продукт.

За децата до 3 години държавата осигурява ранна грижа  и образование на по-малко от 10% от малчуганите. 9 от 10 малки  българчета не посещават детски ясли. Децата  на 5-годишна възраст вече са задължени да получават предучилищно образование, но средата за това не е изградена или съществуващата инфраструктура не отговаря на изискванията за адекватно приобщаване на всички деца.

В годините на задължителното училищно образование между 7 и 16 години държавата продължава да задължава учениците да посещават училище, без да гарантира за всички адекватни условия за обучение, без да е поставила съвременни  цели пред преподавателите. В резултат на това от училището излизат млади хора, които не са подготвени за пазара на труда, имат остри дефицити на ключови за съвременния живот умения и компетентности. Въпреки върховите постижения на отделни ученици в наши и международни  конкурси и състезания, като цяло българските младежи изостават в подготовката си спрямо връстниците си от развитите страни. Налице са чувствителни разлики и между учениците вътре в страната – от мащабна неграмотност до високи постижения.

В следващия парламент народните представители от Демократична България ще предложим законодателна рамка за модернизация на училищното образование. Основни наши приоритети ще са елиминирането на съществуващите дефицити в българското училище и въвеждането на методи и подходи, които да създават личности, способни да се справят с предизвикателствата на XXI век.

Всички наши усилия за реформиране и модернизация на училищното и висшето образование в България имат за цел да осигурят на страната ни качествен човешки капитал, който е основата за развитието на всяко съвременно общество.

Планираните от Демократична България законодателни инициативи ще рефлектират с голяма положителна сила върху Разград. Нашият регион от години страда от принудителната миграция на младите хора, които в търсене на по-добра жизнена перспектива, напускат родния дом и емигрират трайно в големите градове и чужбина. Системните усилия и грижи за развитие на човешкия капитал ще повишат интереса на бизнеса към изоставащите региони и в условията на конкурентност и предвидимост икономическото развитие ще започне да задържа и привлича младите в региони  като  Разград.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 1,018 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *