МВР съветва: Използвайте портала за е-услуги

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната заради епидемия от COVID-19, ОДМВР – Разград напомня, че от 01.07.2016г. е в експлоатация “Портал за електронни административни услуги на МВР“ и притежателите на валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис /КЕП/ могат да се възползват от услугите, предоставяни там. Линкът за достъп е:

https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/Services/Index

От сектор „Български документи за самоличност“ предоставят услугите „Издаване на лични карти на български граждани“ и „ Издаване на паспорти на български граждани“.

Условията, на които следва да отговаря заявителят на ЕАУ:

1.Да е български гражданин, навършил 18 години;

2.Да притежава валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден в Р.България и съдържащ данни за ЕГН на лицето;

3.Да има валиден постоянен адрес на територията на Р.България;

4.Да има издаден български личен документ, подаден лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометрични данни;

5.Да няма промяна на името, ЕГН, пол, гражданството или съществени и трайни изменения на образа на лицето;

6.Да не е поставен под запрещение;

7.Да няма друго прието заявление за издаване на документ от същия вид, към момента на подаване на заявлението по електронен път.

С пускането на електронни услуги на МВР вече може дистанционно да се прави проверка дали водачите имат неплатени глоби по фишове, актове за установяване на административно нарушение и наказателни постановления. За проверката е достатъчно да се попълни валиден номер на свидетелство за управление на МПС и ЕГН. Електронната услуга за проверка на задължения към КАТ е достъпна на: https://e-uslugi.mvr.bg.

Начините за плащания са онлайн, по банков път, с пощенски запис, кеш-терминал, офисите на системите за бързи плащания и чрез интернет-банкиране.

Важно е шофьорите да знаят, че след като направят проверка в сайта на МВР за дължими глоби, те могат да използват бутона „плати”. Така ще имат възможността да погасят онлайн задълженията си за нарушения по ЗДвП. Съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата, наказанието за водач, който има неплатени в срок наложени глоби, е отнемане на свидетелството за управление.

Ако плащането става по банков път, с един платежен документ се плаща само едно задължение, като то се плаща в пълния му размер. В платежния документ коректно трябва да бъдат попълнени номерът на наказателното постановление и дата на съставянето му, точният размер на глобата, трите имена и ЕГН на задълженото лице, както и банковата сметка, която е показана в съответното наказателно постановление.

При плащане на фиш се попълват серия и номер на фиша, дата на издаване, точен размер на глобата, три имена и ЕГН на задълженото лице, както и банковата сметка, посочена във фиша.

Електронният портал е достъпен и от линк „Административни услуги” – „Електронни административни услуги на МВР” на страницата на ОДМВР – Разград www.razgrad.mvr.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *