Кратка и кротка сесия на Общинския съвет

Кратко и кротко премина августовската сесия на Общински съвет-Разград, която най-вероятно ще е и предпоследна в този мандат.

След 17-те сесийни мига емоции изявиха само останалите двама представители на „Кауза Разград”, тъй като в началото на сесията Божинел Христов поиска в точка „Разни” да зададе и евентуално получи отговор на свое питане за почистването на деретата в населените места от общината, в края на заседанието обаче не получи думата. А че членовете на групата съветници „Кауза Разград” са намалели с 33% стана ясно именно в тази точка „Разни”. Оказа се, че от групата е изключен Владимир Димитров. Припомняме, че той влезе в местния парламент с листата на БДЦ, стана част от „Кауза Разград”, в един момент започна да гласува с ГЕРБ, а преди няколко седмици бе номиниран за съветник в следващия Общински съвет именно от управляващата партия и явно финишира като независим. Така и последната политическа сила, която не бе отлюспвала свой представител, го стори на метри преди края на мандата. Пак да припомним по-рано в този четиригодишен мандат по един непослушен съветник бе отстранен и от ГЕРБ, и от ДПС, и от БСП, и от Реформаторския блок.

На сесията днес всъщност съветниците нямаше и за какво да се скарат или поспорят. Имаше само две докладни, и двете утвърдени единодушно.

Първата бе с вносител кмета д-р Валентин Василев, с нея бе актуализиран списъкът със средищни училища и детски градини за учебната 2019/20 г. Практически той остава същият както миналата учебна година и включва Основно училище „Васил Левски“, гр. Разград; Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград; Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Разград; Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград; Средно училище „Христо Ботев“, гр. Разград; Основно училище „Кирил и Методий“, с. Киченица,  Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец и ДГ”Митко Палаузов”-Разград.

Втората докладна записка бе внесена от заместник-кмета Галина Георгиева, но отново бе представена от кмета Василев, тъй като заместничката му в момента е в отпуск. С решението се разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-0109 –C01, представляващо до 20 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100 %) по   Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  към бенефициента Община Разград в размер до 67 593,95 лв. Проектът е на стойност 337 969.76 лв., а срокът за изпълнението му е 15 месеца. Основна цел на Проекта е постигане на по-добро качество на живот и социално включване на лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, чрез създаване на център за социални услуги към Домашен социален патронаж за комплексно обгрижване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *