Как да процедираме, ако настаняваме украинци в свое жилище или хотел?

Изисквания за това как трябва да процедира всеки, когато който настанява група в хотел или човек от Украйна в частното си жилище, разпространиха от Областна администрация-Разград.

Ето какво включват те:

  1. Да осъществи контакт с РЗИ (на дежурния телефон – 084/611148) за провеждане на тестване за COVID 19 на лицата от Украйна при необходимост, ако такова не е направено при влизане в България и съответно нямат зелен сертификат. Осигурени са безплатни бързи тестове в РЗИ – Разград. Гражданите на Украйна имат възможност да се тестват и в Приемното спешно отделение към МБАЛ „Св. Иван Рилски“, както и да бъдат прегледани там при необходимост.

В 3-дневен срок домакинът/приемащата организация е задължен да регистрира настанените от/при него лица в Районно управление на МВР по местоживеене – служба „Миграция“. При регистрация представя неговите и техните лични документи. Задължително е личното присъствие на украинските граждани, като се отбелязва дали лицата желаят да получат статут на бежанци или хуманитарен статут. Подаването на заявлението гарантира получаване на Личен номер на чужденец. Този номер дава право на безплатна здравна помощ в системата на държавното здравеопазване, легален достъп до трудовия пазар,  както и възможност на децата да посещават детска градина или училище.

Ако лицето не желае да получи специфичен статут, то има право на 90-дневен престой в страната като турист. В този случай не е възможно да ползва безплатна здравна помощ, безплатен достъп до образователната система, както и не може да работи в България.

При подаването на Заявление в „Миграция“ се попълва и анкета със следните въпроси:

  • От какво имате нужда на първо време (дрехи, обувки, лекарства и др.)?
  • Желаете ли детето/децата Ви, да посещават детска градина или училище (ако е приложимо)?
  • Имате ли желание за работа, в каква сфера?

Към Областна администрация – Разград е създаден Областен координационен център, който ще обработва информацията от анкетните карти и координира действията с Дирекция „Бюро по труда“, Регионално управление на образованието, Български червен кръст и др. за последваща помощ и подкрепа.

Сигнали се приемат на имейл – rz.oblast@rz-government.org. Постъпващата информация се обобщава в споделени файлове, достъпни за всички институции – таблица с наличните ресурси и таблица с необходимите ресурси.

  1. При необходимост от медицинска помощ се препоръчва да бъде посетен Център за спешна и неотложна помощ, за което не се дължи заплащане. Медицински услуги в ДКЦ, МБАЛ и други медицински центрове се заплащат по ценоразпис до подаване на заявление за получаване на личен номер на чужденец.

Областният координатор към Областна администрация – Разград съдейства при възникнали казуси и необходимост от координация между институциите.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *