И Разград ще има ритейл парк

14 докладни записки приеха съветниците на днешната си сесия общинските съветници от Разград – съобщават от пресслужбата на местната управа. Едно от предложенията на общинската управа обаче ще бъде гласувано и на следваща сесия, тъй като бе прието с изменение и съгласно нормативно изискване трябва отново да премине през обществено обсъждане чрез публикуване на сайта на Община Разград и повторно внасяне на сесия. Докладните бяха представени от заместник-кмета и изпълняващ функциите Кмет на Разград Добрин Добрев и заместник-кметовете Мирослав Грънчаров и Хабибе Расим.

Заседанието обаче започна с обсъждане на извънредна докладна, внесена от общинския съветник Антон Монев един час преди началото на сесията. С нея се предлагаха изменения на решението от извънредната сесия на 10 август, посветена на темата с неприятните миризми в града. Едното изменение бе свързано със съкращаване на срока, в който Кметът да внесе информация за изпълнение на решенията на Общинския съвет за края на септември и на второто заседание на новия Общински съвет мандат 2023-2027 г. Другото предложение, което предизвика повече дискусии, бе: „Общинският съвет предлага на Кмета на Община Разград в срок до 10 календарни дни и на основание чл. 48 и следващите от Закона за защита от бедствия да обяви извънредно бедствено положение на територията на общината във връзка с потенциалните замърсявания на въздуха и водата и опасността за увреждане на здравето на хората и/или значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически или биологически вещества и материали или с унищожаването на биологични видове, да сформира оперативен щаб за справяне с проблема, и да информира ежеседмично обществеността на Разград по официалните информационни канали за работа на щаба и резултатите от същата.“. Проектът за докладна бе обсъждан успоредно със запитване от общинския съветник Любомир Райчев относно оповестени вчера от медиите информации за проверки, извършени в края на миналата седмица от различни институции заедно със заместник-министъра на околната среда Петър Димитров. В изказването си пред съветниците заместник-кметът Добрин Добрев заяви, че е важно гражданското общество да се събуди, изрази своите адмирации към организаторите на протеста, но призова той да бъде насочен към правилното място, а именно държавната власт. Според него трябва да се търси решение в парламента включително с подкрепата на съгражданите ни в София, за да бъде взето решение, свързано със задължителната консолидация на ВиК асоциациите, за да има възможност да се отпуснат средства за модернизиране на пречиствателната станция. Г-н Добрев изрази и изумлението си от становище на областния управител от последните дни, в което той предлага на Община Разград да кандидатства с работен проект за пречиствателната станция, въпреки че при посещението си в Разград ръководството на МОСВ бе категорично, че подобни финансирания се отпускат при консолидирани ВиК-оператори. Г-н  Добрев заяви, че с две писма е изискал резултатите и анализите на РИОСВ-Русе и на „Басейнова дирекция“-Плевен. Той апелира към съветниците  решения да се търсят заедно и изрази удовлетворение, че проверките на държавните контролни органи са засилили интензивността си.

Заместник-кметът Мирослав Грънчаров допълни, че по уверения от директора на РИОСВ-Русе Цонка Христова резултатите от шестте проби, взети от цялото протежение на река Бели Лом в границите на общината, ще са готови следващия петък.

След констатации, че проектът за докладна не е издържан юридически и има нужда от доизясняване и допълнителна аргументация, съветниците взеха решение докладната да премине през заседания на комисии, отново с участието на държавните контролни органи, и да бъде обсъдена на следващата сесия. Това решение бе взето с 18 гласа „за“, 7 „против“ и 1 „въздържал се“.

Докладната записка, която ще бъде обсъждана и на следващата сесия, макар да бе приета на тази, е за изменение и допълнение на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Причините за изменения в Наредбата са различни: актуализиране на цени и такси на предоставяни услуги, каквото не е правено от 2016 г.; определяне на цени за предоставяни услуги, за които досега нямаше такива в Наредбата, актуализиране на наименования на административните услуги и добавяне на уникалния идентификатор от Регистъра на услугите; уточняване или отпадане на текстове или отпадане на услуги. Съветниците имаха няколко предложения, мнозинство обаче получи само едно от тях – за услугите, предоставяне от Приюта за бездомни животни и скитащи кучета, бе уточнено, че касаят кучета, които имат собственик. Сред новите услуги, включени в Наредбата, е ползването на спортна зала „Абритус“.  Таксата за тренировъчна дейност на спортни клубове от община Разград, провеждащи дейност за подрастващи, е 20 лв. на ден съгласно изготвен график и Правила за ползване на залата.

По останалите докладни записки нямаше оживени дискусии и сесията завърши малко преди 17,30 ч.

Сред утвърдените с най-голямо мнозинство докладни – 25 гласа, бе тази за учредяване на право на строеж в поземлен имот в бившата Жандармерия за изграждане на ритейл парк. Инвестиционното намерение, внесено в Община Разград, е на „Риджънтс Пропърти Адвайзърс““ЕАД-София с управител Стефан Косев. Предвижда се ритейл паркът да е с разгърната площ до 10 000 кв.м. и да представлява сглобяема конструкция до два етажа. Обемът на инвестицията е 18 000 000 лв., предвижда се разкриване на приблизително 50 работни места със срок на въвеждане на обекта до 36 месеца от датата на подписване на договора за учредено право на строеж. Публичният търг с тайно наддаване ще е с начална тръжна цена 506 364 лв.

С широк обществен интерес е и докладната за съгласие за финансиране на дейността по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, финансиран по ОП“Региони в растеж 2014 2020 г.“ Заместник-кметът Добрин Добрев припомни, че проектът предвижда в източната част на „Орел“ да бъдат построени 4 триетажни жилищни сгради с общо 48 жилища и с капацитет за настаняване на около 170 лица. През 2021 г. изпълнителят на СМР по проекта отказа да изпълни договора и той бе прекратен, а административният договор за безвъзмездна помощ – спрян. След разговори и кореспонденция с МРРБ за необходим допълнителен ресурс във връзка с инфлационните процеси около КОВИД-19 и войната в Украйна, от Управляващия орган бе получена информация за допълнителен ресурс – безвъзмездна финансова помощ за оставащите СМР в размер на 1 267 164,92 лв. без ДДС, като доизграждането трябва да приключи до края на календарната 2023 г. Необходимо е обаче и съфинансиране от страна на Община Разград в размер на 136 312,50 лв., за което съветниците дадоха своето съгласие. След това решение предстои сключване на анекс към договора по проекта.

Съветниците одобриха и: изменение на Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от общинските детски градини на територията на Община Разград; корекция поради техническа грешка на Правилника за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Разград; отдаване под наем на площи от общински горски територии за изграждане и поддържане на специализирана фуражна база за дивеч в землищата на Ясеновец и Мортагоново; актуализиране на Списък на средищните детски градини и училища в община Разград за учебната 2023/24 г.; изменение на Договор за концесия между Община Разград и „Амилум-България“ЕАД за добити води от малмоваланжския водоносен хоризонт, участък „Недокланско дере“  – удължаване с 80 месеца; разрешения на изготвяне на подробни устройствени планове и докладни. Проектите за докладни записки са публикувани на сайта на Община Разград, а впоследствие там ще бъде публикуван и протокола с решенията.

В почивката между обсъждането на докладните във фоайето на 11 етаж на Община Разград бе открита изложба под надслов „Снимки с приятели“. Фотографиите са на директора на Историческия музей в немския град-побратим на Разград Витенберге Марсел Стелер, представи ги старши експерт „Връзки с обществеността“ Радка Минчева. За пръв път експозицията бе подредена на 18 август в Часовниковата кула на Витенберге и даде старт на тържествата за празника на града и на пристанището, както и на отбелязването на 20-годишнината от подписването на договор за партньорство с Разград. В 15 платна се съпоставят различни обекти от Разград и Витенберге, авторът открил прилики не само между часовниковите кули в двата града, но и между галериите, филхармониите, две училища, пазарите, дори и залите за заседания на Общинските съвети. Снимките в Разград са направени по време на миналогодишното издание на Панаира на киселото мляко, когато г-н Стелер бе част от официална делегация, гостуваща на Разград.  изложбата ще остане на 11 етаж до следващата сесия, която ще се проведе на 18 септември.

 

 

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *