И в Исперих започна образователна програма за съдебната власт

С темите за детското правосъдие и детското насилие (агресията в училище) започна Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ в град Исперих. Първите беседи се проведоха в ОУ”Васил Априлов” и ПГ”Васил Левски”.

Държавният съдебен изпълнител към Районен съд-Исперих Вилия Димитрова, Пенчо Минков – прокурор в Районна прокуратура-Разград – териториално отделение Исперих и секретарят на МКБППМН към община Исперих Татяна Николова изнесоха беседа пред шестокласници от ОУ „Васил Априлов“.

Вилия Димитрова обясни кой каква наказателна отговорност носи според възрастта и какво представлява т.нар. Синя стая, която се използва при разпити на деца, които са жертви или свидетели на престъпление. Деца се изслушват и в съдебна зала, но предимно по граждански дела –  бракоразводни, при осиновявания или лишаване от родителски права, допълни тя.

Прокурор Минков подчерта, че за първи път такова помещение за специализиран разпит на деца е открито в Холандия и действително стаята е била боядисана в небесно синьо, което всъщност предопределя и името, с което става популярна по света. Той акцентира и на факта, че разпит, проведен в Синя стая, има силата на доказателство и съдът го приема безпрекословно.

Магистратът запозна учениците с легалната дефиниция на понятието детско насилие – всеки акт на физическо или психическо насилие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, която оказва вредоносно влияние върху здравето, живота, развитието и достойнството на всяко дете. Той подчерта, че насилието /физическо или психическо/ може да бъде проявено в семейна, училищна или социална среда. Коментира и темата за агресията в училище и най-честите причини за това поведение. Запозна ги и с Указа за борба с дребното хулиганство.

Секретарят на МКБППМН Татяна Николова представи пред подрастващите възпитателните мерки за деца при противообществени прояви, начините и местата за прилагането им. Мерките зависят от тежестта на извършеното, а най-тежката – настаняването във възпитателно училище-интернат /ВУИ/ става само с решение на съда, като момчетата се настаняват в Ракитово, а момичетата в с. Подем, обясни още тя.

Всички ученици получиха информационни материали и Конституция, предоставени от Висшия съдебен съвет.

Държавният съдебен изпълнител към Районен съд-Исперих Вилия Димитрова, прокурорът в Районна прокуратура-Разград – териториално отделение Исперих Пенчо Минков и секретарят на МКБППМН към община Исперих Татяна Николова изнесоха открит урок пред ученици от 8 „а“ клас на ПГ „Васил Левски“ Исперих. Лекторите представиха темите „Детско правосъдие. Малолетни и непълнолетни лица – свидетели, жертви и извършители на престъпление. Домашното насилие. Участие в съдебни процедури. Синя стая. Органи, които могат да предложат подкрепа и защита.

Как да се предпазим да не станем жертва на престъпления?“ и „Детското насилие (агресията в училище). Наказателна отговорност на непълнолетните. Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“.

Срещата се проведе в рамките на Образователната програма на Висшия съдебен съвет – „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Вилия Димитрова разясни, че държавният съдебен изпълнител изпълнява съдебни решения, включително свързани с деца след бракоразводни дела и дела за родителски права. Обясни им какво представлява правосъдието в Република България и какво е записано под понятието „дете“ в Закона за защита на детето. Акцентира в какви съдебните процедури могат да участват деца и в какво качество. Димитрова оповести и данни от проведено статистическо проучване, според което в България между 1800-2000 деца годишно са жертви на домашно насилие – физическо, психическо, сексуално или неглижиране – не получават необходимата грижа изразяваща се в храна, облекло, достъп до образование и здравни грижи.

Осмокласниците научиха как се образува производство по Закона за защита от домашно насилие, кога и къде могат да бъдат разпитани, какво представлява т.нар. Синя стая и в кои случаи се използва.

Наказателно-правният статус на малолетните и непълнолетните лица разясниха прокурор Минков и секретарят на МКБППМН Татяна Николова. Николова обясни каква е процедурата, по която се образуват преписките срещу малолетни и непълнолетни извършители на противообществени деяния, как се образува възпитателно дело, кой присъства на него, как се гарантират правата на децата и какви възпитателни мерки им се налагат. Ако тези мерки не помогнат за корекция на поведението на тези деца, в следващата стъпка прокурорът налага не възпитателни, а наказателни мерки, обобщи Николова.

Прокурор Минков акцентира на наказателната отговорност, която касае лицата между 14 и 18-годишна възраст и особените правила, по които се определят техните наказания. Засегна и хулиганските прояви и нарушаването на обществения ред в населените места и санкциите за тези деяния.

В края на открития урок учениците имаха възможността да зададат въпросите, които ги вълнуват. Те получиха по едно книжно издание на Конституцията на Република България и образователно-информационни материали, предоставени от ВСС.

 

 

 3,088 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *