Исперих се включи в дискусията за нова съдебна карта

При изключителна активност премина проведеното днес във Варна  публично обсъждане на варианти за реорганизация на районните съдилища – това съобщават от пресслужбата на Апелативен съд-Варна.

Дискусията е в изпълнение на проекта на Висшия съдебен съвет „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“.

Три са представените модели за реформиране на съдебната карта. Първият предвижда обединяване на две съдилища от един окръжен район, като единият става териториално отделение. Според втория, се сливат две съдилища, като едното се закрива. Третата възможност допуска мобилност на съдебните служители от един съд в друг за определен период от време.

Целта на срещите от този формат в цялата страна е да се чуят мненията и предложенията на представители, както на съдебната система, така и на всички заинтересовани страни: общини, адвокати, нотариуси, съдии по вписванията, съдебни изпълнители, неправителствени организации.

Основните цели на промените са: да се изравни натовареността на съдиите, които работят в равни по степен съдилища и да се постигне специализация в малките населени места – наказателните дела например да се разглеждат от специалисти по наказателно право, обясни Красимир Шекерджиев от ВСС. Съществуват районни съдилища с ярък дисбаланс в натовареността на магистратите, който трябва да се неутрализира.

Най-важният критерий за бъдещите решения в тази сфера е гарантиране на достъпа на гражданите до съд. Ще бъдат отчетени и фактори като население, географско положение, миграция, транспортни връзки, социално-икономически статут, технологична обезпеченост, интернет достъп и др.

В публичното обсъждане участваха членовете на ВСС Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев, председателят на Апелативен съд – Варна, административните ръководители на Окръжен съд – Варна и районните съдилища от целия апелативен район. Председателят на Варненския районен съд Ерна Якова е част от експертна група, проучила евентуалното въздействие на трите модела върху работата на два районни органа на съдебната власт.

Председателят на Варненския апелативен съд посочи, че здравословният консерватизъм е един от фундаментите на съдебната система. „Затова е препоръчително да вървим с малки еволюционни крачки, вместо да плащаме висока цена за кардинални решения“, посочи ВанухиАракелян.

Едва след допълнителни обсъждания и позиции, които ще бъдат взети под внимание, ще се прецени кой вариант е удачно да се приложи към конкретен съд от определен съдебен район, като ще се вземат предвид всички специфики. Досега от апелативен район Варна, който обхваща 6 окръжни и 20 районни съдилища на територията на областите Варна, Добрич, Силистра, Разград, Търговище и Шумен, във ВСС са получени 12 становища.

От прессъобщението на Апелативния съд не става ясно дали са присъствали представители на Разградски съдебен район и с какви мнения са участвали в дискусията. От информация, публикувана на сайта на Висшия съдебен съвет, обаче се разбира, че там е имало представители на Исперих, които явно са загрижени за бъдещето на местния съд. В тази информация се казва „Заместник-кметове и служители от Община Исперих и Община Каварна коментираха социални, икономически, транспортни и други затрудненията, които срещат техните граждани при ползване на съдебни услуги.”.

 728 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *