Исперихските съдии решиха 97% от постъпилите през 2020 г. дела

През 2020г. в Районен съд-Исперих са разгледани общо 1332 дела, от тях 990 граждански и 342 наказателни. Това отчете пред магистратите от  институцията председателят на Районен със Елица Бояджиева-Георгиева днес.

От 1332-те дела висящи в началото на отчетния период са били общо 203 броя – 159 граждански и 44 наказателни. Постъпили през отчетната година са общо 1129 дела, от които граждански 831 броя и наказателни – 298 броя. Общият брой свършени дела през 2020г. е 1094, от които граждански 811 броя, а наказателни – 283 броя. Свършените дела са 82 % от общо разгледаните 1332 дела през отчетната година и 97 % от общо постъпилите 1129 дела.

Пред участниците в отчетното събрание за дейността на Районен съд-Исперих за 2020 г. е представен и Обобщеният доклад за резултатите от извършените ревизии за дейността по граждански и наказателни дела на районните съдилища от съдебния район на Окръжен съд – Разград през 2020г.

На събранието е констатирано много добро изпълнение на служебните задължения от действащите съдебни състави независимо от препятствия от обективен характер – обявеното в началото на годината Извънредно положение свързано със заболяването Covid – 19, продължителната работа в намален състав поради отсъствието на магистрати по обективни причини. Благодарност бе изказана към съдия Силвина Йовчева за поетият ангажимент за работа в съдебната институция и обезпечаване нормалното протичане на съдопроизводствената дейност в Районен съд – Исперих, както и към съдия Юлияна Цонева, която въпреки че е била най-натовареният състав на съда през изтеклата година е успяла да разгледа и приключи бързо, срочно и компетентно възложените дела. Магистратите са удовлетворени от резултатите от въззивните проверки на крайните актове по делата, както и констатациите на въззивният съд при проведените ревизии. И тримата съдии са стимулирани и през 2021 година да продължат да изпълняват своите служебни задължения отговорно, професионално, срочно, компетентно и с грижа за правата и интересите на гражданите и институциите, с които Районен съд – Исперих взаимодейства ежедневно – коментира председателят на съда Елица Бояджиева-Георгиева.

 

 2,149 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *