Институциите отново се обединиха около идеята за Кризисен център, май ще го има от март

Заместник областният управител и заместник председател на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград Евгени Драганов откри и ръководи днес първото за годината заседание на Областния оперативен екип към Съвета. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.

В заседанието участваха: д-р Георги Милков – Изпълнителен директор на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие” и заместник-председател на ОСПДН, Милена Орешкова – Зам.-кмет на Община Разград, Тихомир Тодоров – Окръжен прокурор и Административен ръководител на Окръжна прокуратура Разград, Веселин Якимов – прокурор в Окръжна прокуратура Разград, Старши комисар Ивайло Йовчев – Директор на Областна дирекция на МВР – Разград, Татяна Костова – Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, Глория Костова – Началник-отдел „Закрила на детето“, Ангел Петков – Началник на Регионално управление на образованието, Синан Тахсинов – началник отдел в МВР – Разград и Светлин Симеонов – директор на дирекция „АПОФУС“ в Областна администрация Разград.

Целта на заседанието беше обсъждане на актуални въпроси по дейността на ОСПДН и подготовка на годишно заседание на съвета през месец април 2020 г.

В началото на заседанието Светлин Симеонов представи резултатите от работно посещение на членове на ОСПДН в град Варна за обмен на опит с професионалисти по прилагането на Закона за защита от домашното насилие и превенцията от домашно насилие. Визитата беше проведена на 13 ноември 2019г., като включи работни срещи в Районен съд Варна и в ОД МВР – Варна. Впечатления от работното посещение споделиха и Веселин Якимов, Ангел Петков, Глория Костова и Старши комисар Ивайло Йовчев. Всички оцениха посещението като особено полезно и се обединиха около мнението, че установените контакти ще позволят обмен на идеи и подобряването на сътрудничеството между отговорните институции и организации при прилагането на ЗЗДН в област Разград и област Варна, и че област Разград има иновативни модели на работа в сферата на домашното насилие, които могат да бъдат разпространени като добри практики и в други области.

Присъстващите на заседанието днес се обединиха около мнението, че е нужна повече работа по превенция на домашното насилие и възпитаването на децата и младите хора по неговото разпознаване и нетърпимост към случването му, защото по-голяма част от работата на институциите е постфактум, когато вече насилието се е случило.

Старши комисар Ивайло Йовчев представи работата на полицията в област Разград в борбата с домашното насилие. Той оцени като особено ползотворно над 15-годишното сътрудничество на ОД на МВР в град Разград със сдружение „Център на съзидателно правосъдие“. Според него от много важно значение е разкриването на Кризисен център за жертви на домашно насилие в област Разград, който би улеснил работата на полицията при нужда от защита на семеен тормоз.

Постигнатия напредък по разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в област Разград представи Милена Орешкова – зам. -кмет на община Разград. Тя изрази мнение, че Кризисен център трябва да има в област Разград и община Разград работи вече в тази насока. Предстои през месец март да бъде внесена докладна записка, като общината има идея да разгледа социалните услуги и да реши дали центърът ще е нова услуга или ще се трансформира друга съществуваща такава.

Според директора на РДСП – Разград, за да стане Кризисния център социална услуга със статут на държавно делегирана дейност, трябва да бъде изготвен обстоен анализ, с който да бъде аргументирана необходимостта от разкриването му, който да включва брой на жертвите на домашно насилие в Разград, поискали настаняване в Кризисен център.

Д-р Милков съобщи, че със средства от фонда на Офиса за военно сътрудничество по програмата за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България е извършен основен ремонт на сграда в община Разград, с който е пригодена за създаване на Кризисен център. Стойността на ремонта е в размер на 254 000 долара, сподели още той, като подчерта, че за да бъде напълно готова за нормалното функциониране на новата социална услуга при разкриването й в момента се търсят средства за оборудване.

В хода на заседанието бяха обсъдени структура и съдържание на Отчет за дейността на ОСПДН през 2019 г. и на План за дейността на ОСПДН през 2020 г. Като основни приоритети за работа на ОСПДН за 2020 г. бяха изведени разкриването на Кризисен център за жертви на домашно насилие и трафик в област Разград и работата по превенция на агресията в училище.

Областният съвет оперативен екип е междуинституционална структура, която обединява усилията на компетентните институции в процеса на превенция с домашното насилие. Съветът беше създаден от членове на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград с цел по-бърза реакция и оперативност при решаване на проблеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *