Изложба и форум в Областна администрация за Деня на хората с увреждания

Областна администрация бе домакин днес на заседание на Областния съвет за интеграция на хората с увреждания в област Разград – съобщават от пресцентъра на институцията.

Повод бе 3 декември – Световният ден за хора с увреждания. Срещата бе открита от зам. областния управител Ивелина Игнатова, която поздрави хората с увреждания. Сред присъстващите бяха представители на общини, институции, имащи отношение към хора с увреждания, както и представители на организации на хора с увреждания. Онлайн в срещата участваха и Силвия Иванова и Миглена Златева от Габрово, представители на Регионален център на социална и солидарна икономика в Габрово, отговарящ за областите от Северен централен район, вкл. област Разград. Заседанието беше съпътствано от експонирана във фоайето на седмия етаж в Областна администрация коледна изложба – базар, със сувенири, изработени от хора с увреждания от Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“ – Разград.

По време на форума бяха обсъдени актуални проблеми при изпълнението на политики за интеграция на хора с увреждания. Споделени бяха постижения и добри практики.

Основните проблеми, които бяха обект на дискусия, бяха достъпна архитектурна среда и заетостта на хора с увреждания.

Обсъдени бяха критериите за регистриране на социални предприятия, каквито има в Габрово, Силистра, Велико Търново, но в Разград, както и в Русе, все още няма. През следващата година се очаква подкрепа по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за разкриването на социални предприятия.

Представители на Съюза на глухите помолиха за съдействие за по-достъпно помещение в центъра на Разград.

Представител на Съюза на слепите предложи да се удължи с няколко секунди продължителността на сигнализацията  на светофара до сградата на АПК по бул. „Априлско въстание“ в град Разград.

Друг проблем, който споделиха от Областна организация на Съюза на инвалидите – за цялата област има само един лекар, който отговаря за рехабилитацията на хората с увреждания, също така има проблем за областта за изготвяне на документация за балнеолечение.

Участниците в заседанието се обединиха около предложения за внасяне на законодателни промени, които да насърчават предприятията да наемат хора с увреждания и намалена трудоспособност, както и НПО при наемане на хора с увреждания да се приравнят с частния сектор.

Постъпи и предложение да се организира Фестивал за хора с увреждания в област Разград.

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *