Иван Борисов: Нашата е цел е да имаме модерно земеделие, което да изхранва България

Иван Борисов е на 62 години, магистър по икономика. В момента е директор на ОП „Паркстрой“ гр. Разград. Представя приоритетите на “БСП за България” в областта на селското стопанство:

Земеделието във всички времена е било приоритет и основен отрасъл в икономиката на България. В тази област  ние имаме не само традиции, но и много сериозни постижения в регионален и световен мащаб.

Политиката, която водим и разбирането, което имаме в нашата партия е, че в центъра на тази дейност винаги трябва да бъде човекът и неговото право на труд, който да му  носи достатъчно добри доходи. Неговият и на семейството му  жизнен стандарт да отговаря на средния за страната.

  1. Предвид отличното географско положение на Лудогорския регион, съчетано с добре балансирано стимулиране на двата основни отрасъла – земеделие и животновъдство,може да се постигне максимална ангажираност на селското население, желаещо да се занимава с това. Това значително ще промени облика на нашите села и ще спре обезлюдяването на селата.

2. Подпомагане на малки и средни семейни ферми и осигуряване на възможност за обединяване в кооперативни вериги за доставка на необходими храни, торове, препарати и семена при запазване на тяхната собственост и стопанска независимост.

3. Чувствителна подкрепа и стимулиране на малки и средни земеделски производители и животновъди, кооперации и кооперативни сдружения.

4. Предвид високия риск от понасяне на щета и в двете основни селскостопански дейности /поради природни бедствия,висока заболеваемост и др./,ще  предоставим гарантирани  условия, обезпечаващи вида и размера на щетата.

5. Предимствата на поливното земеделие са отдавна познати на земеделците от Разградския регион, но онова, което е останало и функционира в момента /като обем, подавана вода и обезпечени площи/ е съвсем символично .Крайно необходимо е поетапното изграждане на нови поливни съоръжения и този ангажимент трябва да бъде поет от „Напоителни системи”ЕАД, при  цялостно проектиране на магистрална водопреносна мрежа.Така ще се мотивира увеличаване на зеленчукопроизводството и отглеждането на трайни насаждения. Примерът с производството на малини в региона на община Лозница е достатъчно показателен в това отношение.

Горски сектор

  1. Гарантиране на екологично устойчива политика и дейности в сферата на горскостопанските  дейности. Държавата или общините изцяло да обезпечат и гарантират санитарната и промишлена сеч в горите.

2. Залесяването на нови горски площи да стане приоритет в дейността на принципала /държавата или общината/, като възстановителен процес след промишлена сеч.

Рибарство и аквакултури

  1. Балансирано стопанисване на държавните, общинските и концесионни водохранилища,както и на р.Бели лом по цялото й протежение на територията на област Разград.

2. Подпомагане на рибовъдството с цел неговото пълноценно развитие в региона.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 3,279 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *