Започнаха ремонти на тротоари в 5 населени места в община Разград

След провеждане на обществена поръчка с предмет „Tекущи ремонти на тротоари и паркинги в гр. Разград и населените места на Община Разград по обособени позиции“ започна изпълнението на дейностите по част от обособените позиции, в които са включени ремонтите. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев извърши оглед днес на подготвителните и първите ремонтни дейности на три от обектите на Обособена позиция 2: „Текущ ремонт на тротоари с асфалтобетон“. Той пожела спорна работа на ръководителите на обектите и работниците, ангажирани с тази дейност. Заместник-кметът Добрин Добрев изрази увереност, че ремонтите ще се извършат качествено и в срока, предвиден по договора за изпълнение на обществената поръчка, за да могат жителите и гостите на Разград, Липник, Киченица, Ясеновец и Топчии да използват по-скоро подобрената инфраструктура в тези населени места.

Обществената поръчка по тази обособена позиция е спечелена от „Пътно строителство”АД. Работа е започнала по: тротоара по бул. „Априлско въстание” от бул. „Странджа” до ул. „Перистър”, дължината на тротоара е 480 м.; алеи в градинката до РБ”Проф. Боян Пенев” – квадратура 400 кв.м.; както и 540 кв.м. тротоар в село Киченица. По тази обособена позиция ще се ремонтира и тротоарът по ул. „Странджа” – от ул. „Дунав” до ул. „Добруджа” – и от двете страни, като общата дължина е 550 м., а квадратурата – 2520 кв.м.

Останалите три обособени позиции ще се изпълняват от друга фирма, спечелила обществената поръчка в тази част. Очаква се „Петстрой”ЕООД да започне ремонтните дейности през следващата седмица. Най-много са обектите по обособена позиция 1 – шест на брой. Те са в три населени места. В Разград предстоят ремонти с бетонова настилка на: източния тротоар по ул. „Перистър” от бул. „Априлско въстание” до ул. „Кресна” с дължина 650 м. и обща квадратура 1820 кв.м.; ул. „Росица” от ул. „Осъм” до ул. „Княз Борис” с дължина 363 м. и обща квадратура 944 кв.м. и ремонт на тротоар по ул. „Димитър Хранов” от ул. „Св. Климент” до площада през църквата „Св. Николай Чудотворец” с дължина 107 м., както и на прилежащ паркинг, обслужващ административна сграда на бул. „Априлско въстание”17. По тази обособена позиция е предвиден и ремонт на тротоар на ул. „Трети март” в Ясеновец – 250 м. – част от републикански път III-203, от лявата страна на пътя при влизане в посока Разград-Исперих. Предвиден е и ремонт на тротоар на площада между ул. „Вапцаров” и „Витоша” в село Липник. Той е с квадратура 400 кв.м.

Два тротоара с бетонови плочи са включени в Обособена позиция 3 – от двете страни на моста по ул. „Странджа” – с дължина 40 м. и ширина 5,20 м. от всяка от двете страни и тротоара по ул. „Вардар” – от ул. „Росица” от №1 до №11 с дължина 50 м.

По Обособена позиция 4 е предвиден ремонт на площад в центъра на село Топчии. Квадратурата му е 2100 кв.м., новата настилка на площада ще е от вибропресовани плочи 40/40/5, сиви на цвят.

Общата стойност на ремонтните работи по обществената поръчка е 337 022,49 лв. без ДДС, средствата са от общинския бюджет.

Обектите, включени в обществената поръчка, са определени след сигнали от граждани, установена от общински експерти необходимост от ремонти с цел подобряване на инфраструктурата в петте населени места, както и след предложение от ръководството на Община Разград за включване на този разход в общинския бюджет и утвърждаването му от Общинския съвет.

Срокът на изпълнение на ремонтните дейности е до 90 календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *