Екоинспекцията: Само в една от 9 проби отпадъчни води е с отклонения

Регионална лаборатория – Русе при ИАОС предостави на екоинспекцията резултати от изпитване на пробите отпадъчни води, взети при извънредните проверки през юли и август по повод сигналите за неприятни миризми в Разград. Това съобщават от пресцентъра на РИОСВ-Русе.

За периода са взети общо девет проби от точките за мониторинг на „АДМ“ ЕАД, „Биовет“ АД-клон Разград и ГПСОВ-Разград.

Само в отпадъчните води на „Биовет“ АД-клон Разград са установени отклонения от нормите на част от показателите, определени в комплексното разрешително на дружеството. Отклоненията са сходни с тези, установени по-рано при контролния мониторинг, за което на предприятието вече е наложена текуща месечна санкция. Проверката на „Биовет“ АД-клон Разград все още е в ход.

Готови са и резултатите от пробите повърхностни води на река Бели Лом, взети от в три точки – моста над реката на вход гр. Разград, на около 50 метра след точката на заустване на ГПСОВ и участъка от реката край с. Гецово. Те са предоставени на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – с център гр. Плевен за анализ състоянието на повърхностните води в реката. Допълнително са предоставени и резултатите от пробонабиранията, извършени на промишлените източници в Разград, като целта е да се оцени влиянието на заустваните отпадъчни води върху качеството на водоприемника – река Бели Лом.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *