Екоинспекцията даде предписания  на общинските кметове за почистване на замърсени терени

В срок до 29 март кметовете на общини от контролираната от РИОСВ-Русе територия следва да почистят наличните замърсявания на речни корита, дерета, общински пътища и прилежащите им терени на територията на населените места, както и да предприемат мерки за недопускане на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места. За всички планирани мерки кметовете следва писмено да уведомят инспекцията – съобщават от пресслужбата на екоинспекцията.

Експертите на РИОСВ-Русе ще осъществят контрол на тези предписания от началото на април, по предварително определен график. В случай на неизпълнение на дадените предписания спрямо длъжностните лица ще бъдат предприети административно-наказателни мерки, тъй като съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците кметовете на общини отговарят за това. За миналата година при последващ контрол за спазване на предписанията за почистване е съставен един акт на кмета на с. Желязковец, община Самуил.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *