Една трета от докладните окапаха – неприети или оттеглени

Една трета от предварително внесените за юлската сесия на Общински съвет-Разград докладни не бяха приети на заседанието днес. Три бяха оттеглени от вносителя – заместник-кметът Мирослав Грънчаров, а други три не събраха достатъчно гласове. От всяка от групите, без най-малката на ВМРО-Кауза Разград – имаше по един отсъстващ, а при част от гласуванията от ГЕРБ и ДПС бяха пас – седяха в залата, но не гласуваха – или ако участваха в гласуванията – бяха „въздържал се” или „против”.

Започна се още от първата докладна, която както и другите с вносител кмета Денчо Бояджиев, бе представена от заместника му Добрин Добрев, тъй като кметът е в годишния си отпуск. Първото проекторешение бе отчетът за изпълнението на бюджета на Община Разград към 31.12.2019 г Макар през 10 от 12-те месеца на миналата година общината да бе управлявана от ГЕРБ, а решенията да бяха вземани с подкрепата на ДПС, представителите на тези две политически сили не подкрепиха тази докладна. Така един глас не стигна за приемането на докладната, „за” бяха 16 съветници.

Не събраха мнозинство и още две докладни –  промяна в списъка за предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските жилища с един апартамент, към който има интерес за закупуване, също и изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г. с допълване на още 3 обекта, към които също има проявен интерес за закупуване. Тоест спрени бяха решения, които биха добавили допълнителен ресурс към общинския бюджет, а съответно и средства за изразходване в дейности в полза на гражданите.

По още няколко докладни съветниците от ДПС и ГЕРБ или бяха против и въздържали се или пасуваха, станаха по-позитивни откъм позиция към края на сесията. По 25 гласа подкрепа получи предложението за списъка със средищните училища и това за определяне на състава на комисия, която да оформи процедурата по избор на трима нови съдебни заседатели, тъй като три от избраните миналата година са се отказали. Солидна подкрепа получи и докладната, с която се отдава за 10 години безвъзмездно ползване общински имот за администрацията на Областна дирекция „Земеделие”.

Одобрение получи и докладната за сключване на Анекс към Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД, по силата на който Община Разград да промени параметрите по сключен договор за кредит  за реализация на проект “Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград” . Това се налага, тъй като   е забавено плащането от Управляващия орган, който след проверка е установил необходимост от корекции по сградите – 11 образователни институции – свързани с достъпната среда.

От пресцентъра на Община Разград информират, че сесията започна с изказване на гражданин – Георги Милков, а завърши с отговор на питане на общинския съветник Надежда Радославова във връзка със състоянието на Капанския ансамбъл. В отговора си заместник-кметът Добрин Добрев покани съветниците и гражданите на утрешния концерт на Капанския ансамбъл, за да се уверят в промяната към творческа на атмосферата в културната институция при новото ръководство. Концертът е от 18,00 ч. в сряда, 29 юли, на открито пред Общинския културен център в Разград.

Пак в края на сесията стана ясно, че Общински съвет-Разград е приел 125 решения от началото на Мандат 2019-2023 г. до края на месец юни. Информацията пред своите колеги обобщи председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев в отчет за дейността на местния парламент, представен в края на днешното десето заседание на институцията. През този период   е отложено 1 решение, 3 са оттеглени, а 4 – неприети. Само едно от решенията е обжалвано пред Административен съд-Разград. Жалбата е подадена от гражданка, недоволна от качеството и местоположението на предоставени земеделски земи от наследство с решение за възстановяване на земи в реални граници.

 

 

 

 2,703 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *