Детската градина в Ясеновец спечели проект за над 26 000 лева

Детска градина “Дора Габе“-Ясеновец спечели финансиране за проект „Интеркултурен модел на детска градина“ – съобщават от пресслужбата на Община Разград. На 12 септември в Парк Хотел Москва в гр. София се състоя церемония по връчване на Договорите по Конкурсна процедура 2023г. към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства / ЦОИДУЕМ/.

Договорите бяха връчени на директора на детската градина Павлина Тончева от зам.-министъра на образованието Наталия Митева и директора на ЦОИДУЕМ д-р Лало Каменов.

Детската градина се класира на шесто място по приоритет 2: Реализиране на форми за развитие на интеркултурна компетентност на всички субекти в системата на предучилищното и училищно образование за позитивно образователно и интеркултурно взаимодействие.

Проектът е на стойност 26 520,82 лв. Целта му е внедряването на рефлексивни подход за формиране на интеркултурна компетентност с всички адресати в детската градина, запазване и развитие на тяхната културна идентичност с фокус на децата от трите етнически общности у нас чрез кодиране в програмната система на детската градина на ново образователно направление, съобразно маркерите на интеркултурната образователна среда в с. Ясеновец – община Разград.

Целевата група са 50 деца от различни етноси – роми, турци и българи, обучавани и възпитавани в основната сграда на ДГ№2“Дора Габе“ с. Ясеновец.

Чрез дейностите по проекта ще се опознаят различията като ценност, ще се повиши уважението към интеркултурната идентичност и ще се изгради модел на поведение в детската градина и извън нея придобиване на повече увереност и самочувствие, както и толерантно отношение към интеркултурните различия.

В дейностите по проекта „Интеркултурен модел на детска градина“ са включени различни ателиета: ателие „Моят етнос, моята националност“, ателие „Литературно творчество и театър“, ателие “Вълшебства от думи“, ателие „Танцувай с мен“, ателие „Изяви себе си“, ателие „Опознай културното многообразие“. Чрез работата в ателиетата ще се изгради интеркултурна компетентност у деца, родители и учители, ще се създадат педагогически условия за осигуряване на ранен и равен достъп до качествено образование, ще се изгради интеркултурен модел на детска градина по отношение на външната и вътрешната педагогическа среда. Той ще бъде приложен и в следващите четири години.

След приключване на проекта дейностите ще се трансформират в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Формирането на интеркултурната компетентност у учители и родители ще инициира и внедряване на програма по интеркултурно образование в детската град

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *